Irritatie om ‘spookfacturen’ Stichting Justitia

Delen:

Spookfacturen noemt advocaat Carel Erasmus de facturen van 605 euro die de Stichting Justitia ongevraagd aan Amsterdamse advocaten stuurt. Op die manier probeert de stichting geld op te halen voor het jaarlijkse advocatenevenement Justitia in Amsterdam.

“Ze proberen op een slinkse manier sponsorgeld te verzamelen,” vindt Erasmus, die vorig jaar ook al onaangenaam verrast was door de werkwijze van de stichting. In een noodkreet op LinkedIn schrijft Erasmus: “@stichtingjustitia kunnen jullie hiermee stoppen?! Als dit congres een verplicht nummer is voor stagiaires, dan moet het ook uit de algemene middelen betaald worden. Je mag best sponsors zoeken, maar doe dat dan niet op deze misleidende manier, en stuur mij niet ongevraagd een factuur.”

Een onwetende boekhouder

Hij vindt de brief van Stichting Justitia niet alleen misleidend omdat er direct een factuur bij is gevoegd (waardoor volgens hem een betalingsverplichting wordt gesuggereerd), maar ook omdat de factuur binnenkomt in dezelfde periode dat de Nederlandse Orde van Advocaten en de Amsterdams Orde hun nota’s voor de jaarbijdrage versturen. Bovendien wordt het evenement gesteund door de Amsterdamse Orde van Advocaten en de Jonge Balie Amsterdam, en werden er vorig jaar ook herinneringen gestuurd. Daarom concludeert Erasmus dat de benadering van de Stichting Justitia wel erg dwingend is. “Er zullen vast kantoren zijn die daarom per ongeluk betalen, al dan niet via een onwetende boekhouder.”

Excuses

Toen Erasmus vorig jaar klaagde over de gang van zaken, maakte de toenmalige penningmeester Diederik van Besouw van Stichting Justitia zijn excuses voor de wijze van communiceren. Van Besouw schreef ook: “Het is, gelet op de door u geuite zorgen, aan ons om in de toekomst een dergelijk verwarrende situatie te voorkomen en kritisch te kijken naar de wijze waarop Stichting Justitia de middelen verkrijgt om het evenement Justitia te organiseren.” Van Besouw beloofde ook “geen verdere berichten met dezelfde bewoordingen te versturen”.

Jonge Amsterdamse advocaten

In een reactie schrijven voorzitter Monisha Sardjoe en penningmeester Martin Blom nu dat de stichting voor de organisatie van Justitia in overleg met de Amsterdamse Orde traditioneel een beroep doet op de Amsterdamse advocatenkantoren. “Er gaan veel advocaat-stagiairs naar het evenement en Justitia wordt ook wel gezien als hét grote congres voor jonge Amsterdamse advocaten,” schrijven Sardjoe en Blom. “Hier dragen veel Amsterdamse kantoren graag aan bij.”

Aanmanende toon

De twee erkennen dat er vorig jaar per abuis herinneringen zijn gestuurd “die bij nader inzien kunnen worden opgevat als brieven met een aanmanende toon”. Ze vervolgen: “Wij stellen voorop dat de bijdrage vrijwillig is en dat dit volgt uit de brief van dit jaar. Er wordt duidelijk een beroep gedaan op de Amsterdamse Balie.”

Als het evenement uit algemene middelen betaald zou moeten worden, dan zou de lokale bijdrage omhoog gaan en wordt het een verplichting voor alle kantoren, schrijven Sardjoe en Blom. “Dat is nou juist wat we niet willen.”

Stichting Justitia heeft dit jaar van enkele nieuwere kantoren de vraag gekregen wat de vrijwillige kantoorbijdrage precies inhoudt. “Verder zijn er een aantal kantoren die niet willen of kunnen bijdragen. We hebben ook van een aantal kantoren positieve reacties ontvangen met de vraag hoe ze het evenement verder kunnen ondersteunen.”

 

Lees meer over:

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven