Jure.nl zet rechterlijke uitspraken online

Rechterlijke uitspraken zijn vanaf nu gratis en openbaar toegankelijk op de website Jure.nl. Daarbij gaat het vooral om uitspraken die juridisch interessant zijn of van groot maatschappelijk belang.

Door middel van een geavanceerde zoekfunctie is het gehele archief van uitspraken door de Nederlandse rechterlijke macht openbaar. Jure.nl speelt hiermee in op het beginsel van behoorlijke rechtspraak dat alle rechtspraak openbaar hoort te zijn.

De doelgroep van Jure.nl is de juridische professional, maar er staan natuurlijk ook interessante uitspraken op voor het grote publiek vanwege het maatschappelijke belang.

Over Jure.nl

Jure.nl beoogt de rechtspraak toegankelijker te maken en biedt de mogelijkheid om online rechterlijke uitspraken op te zoeken en te bekijken. Kies een gewenst zoekcriterium, om vervolgens de resultaten te verfijnen of in te zien. Het is makkelijk navigeren per datum, rechtsgebied of gerechtelijke instantie. Ook makkelijk opzoeken kan met het Landelijk Jurisprudentie Nummer (LJN). Dat is een uniek nummer die aan iedere uitspraak wordt toegekend.

Selectie uitspraken

Het is op dit moment nog niet mogelijk om alle uitspraken online te publiceren, omdat de overheid ervoor heeft gekozen om alleen de bijzondere zaken naar buiten te brengen, welke zijn geselecteerd door een centrale redactie.

Eerder heeft een studiecommissie van de Vereniging voor Media- en Communicatierecht (VMC) hierover advies uitgebracht en stelt dat alle rechterlijke uitspraken gratis beschikbaar moeten worden op internet. Een van de doelstellingen van het kabinet om rechtspraak inzichtelijker te maken zou ertoe bij kunnen dragen dat dit in de toekomst wel mogelijk wordt. Dat zou de openbaarheid van rechtspraak verder verbeteren.

{mosgoogle}

{mosmodule module=Laatste nieuws}

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Scroll naar boven