Justitiesamenwerking binnen Koninkrijk versterkt

Delen:

De aanwijzingsbevoegdheid op Koninkrijksniveau vervalt. De samenwerking op het terrein van criminaliteitsbestrijding wordt structureel versterkt door toevoeging van een nieuw element aan de consensus rijkswet Openbaar Ministerie. Zo wordt in jaarlijks overleg tussen de ministers van Justitie van de nieuwe landen Curaçao, Sint Maarten en Nederland voor de BES eilanden, het beleid voor opsporing en vervolging voor zwaardere misdrijven gecoördineerd. Ook kan elke minister van Justitie het Gemeenschappelijk Hof vragen om een bevel tot vervolging te mogen geven aan de Procureur Generaal. Verder is vastgesteld dat het Statuut van het Koninkrijk voldoende mogelijkheden biedt om in incidentele en uitzonderlijke situaties te kunnen optreden wanneer dat nodig is ter bescherming van de grondbeginselen van de democratische rechtsstaat.

Dat zijn de belangrijkste afspraken van het politiek overleg dat staatssecretaris Bijleveld (Koninkrijksrelaties) met de Nederlandse Antillen, Curaçao en Sint Maarten op de Nederlandse Antillen heeft gevoerd. De afspraken zijn in lijn met het advies van de Raad van State over de consensus rijkswet Openbaar Ministerie.

Op de agenda stond onder andere het advies van de Raad van State over de consensus rijkswet Openbaar Ministerie. Over dat wetsvoorstel was eerder overeenstemming bereikt. Bij de adviesaanvraag aan de Raad van State was specifiek aandacht gevraagd voor de aanwijzingsbevoegdheid. Bij consensusrijkswetten moet in onderling overleg worden bepaald hoe wordt omgegaan met de advisering van de Raad van State. Het aangepaste wetsvoorstel wordt geagendeerd voor de rijksministerraad die beslist over toezending naar de Tweede Kamer.

Tijdens het overleg zijn ook afspraken gemaakt over samenwerking op het terrein van het vreemdelingenbeleid. Afgesproken is om intensief samen te werken ten behoeve van een goede en effectieve uitvoering van het vreemdelingenbeleid om ondermeer illegale immigratie, mensenhandel en mensensmokkel tegen te gaan.

Over de politie is afgesproken dat de maatregelen om de kwaliteit van de politie van Sint Maarten, Curaçao en de BES eilanden te verbeteren van start kunnen gaan. In het kort houdt dit in dat voor een periode van drie jaar vanuit de Nederlandse politie ondersteuning zal worden geboden door een groep van ongeveer 15 politiemensen binnen de drie nieuwe korpsen. Zij zullen samen met de Antilliaanse collega’s helpen met de opbouw van de drie nieuwe korpsen.

Het Plan Veiligheid Nederlandse Antillen wordt aangepast aan de veranderingen in het kader van de staatkundige vernieuwingen. Curaçao, Sint Maarten en de BES eilanden krijgen zelf meer verantwoordelijkheid voor het indienen en uitvoeren van veiligheidsprojecten. Dat komt de snelheid van de uitvoering ten goede.

{mosgoogle}

{mosmodule module=Laatste nieuws}

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Scroll naar boven