Kinderombudsman in 2011

Delen:

De Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, is verheugd dat de ministerraad op 3 september het initiatief wetsvoorstel Kinderombudsman van het Tweede Kamerlid mevrouw Arib heeft bekrachtigd. De positie van kinderen en kinderrechten krijgen hierdoor effectieve ondersteuning van een gezaghebbend instituut. De Nationale ombudsman neemt voortvarend de voorbereiding van de komst van de Kinderombudsman begin 2011 ter hand.

De Tweede Kamer benoemt de kinderombudsman als substituut-ombudsman bij de Nationale ombudsman. De kinderombudsman wordt daarmee onderdeel van een in de Grondwet gewaarborgd hoog college van staat. De Nationale ombudsman stelt een profiel op waar de te benoemen kinderombudsman aan moet voldoen. Daarna kunnen geïnteresseerden solliciteren op de vacature en kiest de Nationale ombudsman ten minste drie geschikte personen. De Tweede Kamer maakt een keuze uit die kandidaten en benoemt uiteindelijk de kinderombudsman. Ambtenaren ondersteunen de kinderombudsman bij zijn of haar werk. Ook die kandidaten worden geselecteerd door de Nationale ombudsman. Om deze taak goed te kunnen uitvoeren staat de Nationale ombudsman in nauw contact met vele organisaties die zich inzetten voor kinderrechten, zoals UNICEF en Defence for Children.

De Kinderombudsman krijgt verschillende taken, Hij zal, gevraagd en ongevraagd, de regering en het parlement adviseren over wet- en regelgeving die de rechten van jeugdigen raken. In zijn werk staan de rechten van kinderen centraal. Hij gaat wel uit van de eigen kracht van kinderen en jongeren zodat zij zelf besef krijgen van hun rechten en daarvoor kunnen opkomen. Hij zal daarom actief zijn op het gebied van onderwijs en voorlichting. Daarnaast mag de Kinderombudsman klachten van kinderen behandelen, niet alleen over de overheid, maar ook over andere organisaties met een taak op jeugdgebied, zoals scholen, kinderopvang, jeugdzorg en ziekenhuizen. De Kinderombudsman kan ook onderzoek doen naar mogelijke schendingen van kinderrechten in Nederland. Het is de bedoeling om kinderen en kinderrechtenorganisaties intensief te betrekken bij het werk van de Kinderombudsman.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven