Lambooy: bedrijven moeten actiever MVO-beleid voeren

Delen:

Tineke Lambooy‘Corporate Social Responsibility. Legal and semi-legal frameworks supporting CSR’. Dat is de titel van het proefschrift van Tineke Lambooy, universitair docent aan de rechtenfaculteit van de Universiteit Utrecht. Onlangs verscheen de handelseditie in de Kluwer-serie ‘Uitgaven vanwege het Instituut voor Ondernemingsrecht’. Lambooy onderzocht welke regelgeving en richtlijnen door de introductie van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) de laatste jaren zijn veranderd. Ook doet Lambooy voorstellen hoe de regelgeving verder kan worden aangepast om MVO te bevorderen en hoe bedrijven MVO nog effectiever kunnen implementeren in hun dagelijkse bedrijfsvoering.

Grote bedrijven moeten in hun jaarverslag uitleg geven over de MVO-aspecten van hun bedrijfsvoering, maar dat kan volgens Lambooy concreter. Bovendien, zo adviseert zij, zou het de transparantie omtrent MVO bevorderen indien bedrijven duidelijk in hun jaarverslag en op hun websites vermelden welke gedragscodes zij volgen en wat hun concrete MVO-doelstellingen zijn voor de korte en lange termijn. Zij legt uit dat dit ook past bij de nieuwe normen die op dit gebied in de Nederlandse Corporate Governance Code zijn neergelegd (de Frijns Code).

Due diligence

Regelmatig wordt Lambooy verzocht door de overheid en (internationale) organisaties om mee te denken over hun MVO-beleid. “De ministeries van Buitenlandse Zaken en Economische Zaken, Landbouw en Innovatie zijn hard bezig de private sector te stimuleren tot verantwoordelijk gedrag in hun internationale (en nationale) activiteiten. Een nieuwe trend van zowel nationale als internationale wetgevers is om van bedrijven te verlangen dat ze meer ‘due diligence’-onderzoek doen op het gebied van MVO-onderwerpen. Dat wil zeggen dat bij bedrijven een grotere (onderzoeks)verantwoordelijkheid wordt gelegd om vooraf te onderzoeken of hun bedrijfsactiviteiten ‘maatschappelijk verantwoordelijk’ (zullen) zijn. Ten aanzien van veel MVO-onderwerpen, zoals bijvoorbeeld ‘duurzaam watergebruik’, kan je bedrijven niet zwart op wit dingen gebieden of verbieden. Het is bijvoorbeeld moeilijk te bepalen hoeveel water Heineken of Coca Cola mag gebruiken voor het spoelen van flesjes. Je kunt dat dus niet in wetgeving regelen, maar je kunt bedrijven wel verplichten om alles goed uit te zoeken om problemen met de lokale bevolking en uitputting van ecosystemen te voorkomen”, aldus Lambooy. Een voorbeeld hiervan is de Europese Houtverordening die in 2013 effectief wordt. Deze verbiedt de verkoop van illegaal gekapt hout en van producten die daarvan zijn gemaakt op de EU-markt. Handelaren moeten dus onderzoeken of het hout dat zij op de markt brengen legaal is gekapt. Een andere ontwikkeling op het gebied van ‘due diligence’ is het zogeheten ‘Ruggie-framework’ van de Amerikaanse professor John Ruggie (de speciale VN-vertegenwoordiger voor mensenrechten en bedrijfsleven). Zijn raamwerk geeft een procesbeschrijving voor overheden en bedrijven hoe zij kunnen waarborgen dat zij arbeidsrechten en mensenrechten respecteren. Lambooy merkt op dat bedrijven als AkzoNobel en Unilever bezig zijn de internationale ‘value chain’ van al hun producten in kaart te brengen teneinde deze verder te verduurzamen. “Dat zijn echt structurele en dus goede initatieven.”

MVO-gedragscodes

Maar bedrijven maken ook eigen regelgeving. Lambooy: “Bijna elke sector heeft op internationaal niveau MVO-gedragscodes geformuleerd of ontwikkelt deze. Veel normen worden dus door het bedrijfsleven zelf geformuleerd, vaak in consultatie met NGOs. Het is echter nuttig en effectief als de overheid procedurele kaders schept, die de transparantie over dit soort codes en de handhaving daarvan stimuleert. MVO-jaarverslaggeving, het concreet aangeven van management-doelen, het vereisen van ‘due diligence’ en het stimuleren van ‘stakeholder-overleg’ zijn procedurele aspecten die de overheid aan bedrijven kan opleggen zonder dat hij daarmee treedt in het beslissingsterritorium van het bestuur”.

Oud minister-president Jan Peter Balkenende, tegenwoordig partner Corporate Responsibility bij Ernst & Young en hoogleraar Governance, Institutions and Internationalisation aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, heeft met belangstelling kennis genomen van het proefschrift van Lambooy. Met name het ‘governance’ aspect zoals zij dat benadert, spreekt hem aan. Op wetenschappelijk vlak zullen zij proberen te gaan samenwerken.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven