Landelijke Strafrechtsdag 2014

Delen:

strafrecht‘Staat van verandering: strafrecht 2020’. Dat is het thema van de Landelijke Strafrechtsdag die door de Universiteit Leiden wordt georganiseerd op vrijdag 23 mei. Leidse onderzoekers zullen hier verschillende ontwikkelingen bespreken en de mogelijke consequenties daarvan en uitdagingen voor de toekomst aan de orde stellen en bediscussiëren. Doel is om zicht te krijgen op het landschap van de strafrechtspleging in de nabije toekomst alsmede op verwachtingen en (on)wenselijkheden daarin.

De ontwikkelingen in het strafrecht volgen elkaar in hoog tempo op en hebben geleid tot een ingrijpende transformatie, zowel praktisch als qua normatieve uitgangspunten. Opnieuw staan we aan de vooravond van nieuwe grote wijzigingen en aanpassingen in het Wetboek van Strafvordering, terwijl ook het Wetboek van Strafrecht allang geen rustig bezit meer is. Internationale invloeden laten zich steeds duidelijker voelen en raken steeds meer de kern van ons straf- en strafprocesrecht, niet alleen op het niveau van de strafbepalingen, maar ook op het niveau van algemene leerstukken van strafrechtelijke aansprakelijkheid, strafvorderlijke bevoegdheden en de inrichting van ons strafproces. Ook de verhouding tussen wetgever, rechter, Openbaar Ministerie en andere actoren binnen de strafrechtspleging wordt mede door die invloeden steeds diffuser. Waar staat het nationale strafrecht in 2020 en in hoeverre kunnen we nog spreken van een nationaal strafrecht? Hoe dient het nationale recht zich te verhouden tot inter- en supranationale krachtenvelden en welke houding en stem past daarbij? Welke ontwikkelingen zijn zo indringend dat zij het aanzien van het straf- en strafprocesrecht grondig zullen wijzigen? 

De sprekers zijn hoogleraar straf(proces)recht Jan Crijns en universitair hoofddocent straf(proces)recht Jeroen ten Voorde (beiden Universiteit Leiden). Met de deelnemers willen de onderzoekers zoeken naar een begin van antwoord op de vraag waar het strafrecht in 2020 staat en welke rol de strafrechtwetenschapper daarbij heeft te vervullen. Verder worden er workshops georganiseerd over onder meer de wettelijke bewijsregeling, de rechterlijke toetsing van vervolgingsbeslissingen door het Europese OM, het legaliteitsbeginsel in het Europese strafrecht en de onderliggende belangen van strafvorderlijke normen.

Klik voor meer informatie en aanmelding hier.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven