Law Firm School blijft Advocatenorde verdelen

Delen:

De Advocatenorde blijft intern sterk verdeeld over vrijstellingen aan organisaties als de Law Firm School en de Brauwerij. Een en ander bleek vandaag tijdens de vergadering van het College van Afgevaardigden (het parlement van de Orde). Voorafgaand hieraan had de Algemene Raad (het dagelijks bestuur) een notitie gestuurd waarin aangegeven werd dat onverkort zou worden vastgehouden aan het huidige vrijstellingsbeleid. Volgens de Algemene Raad gaat het bij de opleiding om de kwaliteit van de instellingen aan wie vrijstelling wordt verleend.

Het College van Afgevaardigden bleek hierover zeer verdeeld. Voorafgaand was een notitie namens de Haagse fractie verzonden waarin een pleidooi stond voor een veel terughoudender vrijstellingenbeleid. Staande de vergadering bleek dat veel meer fracties dit standpunt deelden, en dat alleen de Rotterdamse en Amsterdamse fracties de Algemene Raad steunden. Voor algemeen deken Jan Loorbach aanleiding om besluitvorming hierover tot nader oordeel uit te stellen. Loorbach sprak in dit verband van een ‘epineuze’ (hachelijke) situatie.

De discussie over de vrijstellingen houdt de Orde nu al jarenlang in de ban en is symptomatisch voor de tweedeling in de Orde tussen provincie en grote stad. Dat heeft vorig jaar tot twee grote rapporten geleid: de commissie Kortmann heeft de kwaliteit van de stagiaire-opleiding onderzocht, omdat de grote kantoren juist vanwege de tekortschietende kwaliteit van de Orde-opleiding tot een eigen opleiding kwamen. Ten tweede is er het rapport van de commissie Huydecoper die de zogenoemde Orde-democratie onderzocht, waarbij het onder meer gaat om de samenstelling van College en Algemene Raad.

De opstellers van de Haagse notitie, van wie de oud-deken Lineke Bruins het woord voerde, vinden dat nu er uitzicht is op een sterk verbeterde stagiaire opleiding, er zeker op de wat langere termijn geen reden meer is een vrijstellingenbeleidte voeren. Deze groep stelt zich op het standpunt dat er om allerlei redenen, en het belang van de sociale cohesie speelt daarbij een belangrijke rol, vastgehouden moet worden aan één centrale Orde-opleiding. De Algemene Raad stelt daar tegenover dat het vooral gaat om de kwaliteit van de opleiding en dat het punt waar en door wie die opleiding wordt verzorgd van minder belang is. Dat laatste geldt ook voor de sociale cohesie.

Een groot aantal fracties bleek staande de vergadering het Haagse standpunt te volgen. Hetgeen de Algemene Raad in een moeilijk parket bracht. Eens te meer bleek dat dit een echt hoofdpijndossier is voor de Orde. Ook Loorbach kon niet veel anders doen dan met spijt constateren dat er wederom geen besluitvorming plaats zou vinden: “De verzuchting dat deze discussie nu eens voor altijd zou moeten worden gesloten, is mij uit het hart gegrepen. De standpunten binnen het College lopen echter nog zo uiteen dat we nog steeds niet tot besluiten kunnen komen.”

Overigens is de positie van Loorbach pikant. Zijn kantoor (NautaDutilh) is een van de initiatiefnemers van de Law Firm School. In de wandelgangen van de vergadering viel daarom het geluid te horen dat Loorbach de voorzittershamer bij dit dossier beter uit handen kan geven.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven