Lezing Forum Romanum

Delen:

Het Forum Romanum, een gezamenlijk dispuut van de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam voor Romeins recht en Europese rechtsgeschiedenis, organiseert op dinsdag 16 november 2010 om 18.15 uur een lezing met als titel De Koopman van Rhodos en de Bankier van DSB.

In 2009 kwam de DSB bank in opspraak. Deze bank zou te dure financiële producten hebben verkocht. Veel klanten meenden achteraf dat zij de transacties nooit zouden zijn aangegaan, wanneer zij zich bewust waren geweest van de consequenties (zeer hoge maandlasten). Had de bank de klanten wel altijd voldoende informatie verstrekt op grond waarvan zij zich konden realiseren dat zij bij een andere bank wellicht goedkoper af zouden zijn geweest? Deze vraag houdt verband met een actueel dilemma: het vinden van een juiste balans in de precontractuele fase tussen de informatieplicht van de ene partij, meestal de verkoper, en de onderzoeksplicht van de andere partij, de koper.

Op het eerste gezicht lijkt de rechtsgeschiedenis weinig aanknopingspunten te bieden voor dit soort precontractuele plichten. Het Romeinse recht kent alleen acties voor defecten (morbi en vitia) aan de zaak zelf die te koop wordt aangeboden, niet voor het verzwijgen van andere omstandigheden die de verkoper bekend zijn. Toch maakt reeds Cicero (De Officiis 3.12.50 e.v.) melding van een koopman die als eerste met een schip vol graan aankomt op Rhodos, waar hongersnood heerst en de graanprijzen de pan uit rijzen. Is deze koopman ver­plicht zijn kopers mee te delen dat er meer handelaars onderweg zijn en op korte termijn het eiland zullen bereiken? Dat zou niet in zijn eigen belang zijn, want de marktprijs zou direct dalen.

In de lezing komen de opvattingen ter sprake − vanaf Cicero tot de vroegmoderne scholastiek of School van Sala­manca (16e en 17e eeuw) − over de vraag waartoe de Koopman van Rhodos nu precies is gehouden. Moet hij informatie geven of mag hij zwijgen?

Klik voor meer informatie hier.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven