Marketing voor kleine kantoren steeds belangrijker

Delen:

Kleine advocatenkantoren gaan steeds meer marktgericht ondernemen. De concurrentiedruk wordt stevig gevoeld. Kantoren spelen hierop in door gebruik te maken van nieuwe afrekenmodellen en de commerciële inzet van social media. Dat blijkt uit een onderzoek naar de stand van marketing in de advocatuur door adviesbureau Meesters in Marketing.

Aan het onderzoek namen 60 kantoren deel. Bijna 80 procent van de respondenten is werkzaam bij kantoren tot en met 10 advocaten. Een kwart van de respondenten is éénpitter.

Opmerkelijk is de hoge mate van belang dat de kantoren aan de diverse aspecten van marktgericht ondernemen hechten. Van de deelnemende kantoren vindt meer dan 90 procent de volgende punten van belang: klantgerichtheid (94%), weten wat de sterkten en zwakten zijn van het kantoor (94%), weten wat de belangrijkste kansen en bedreigingen in de markt zijn (96%), doelstellingen hebben op kantoorniveau (94%), beleid hebben ten aanzien van het dienstenpakket (96%) en het hebben van een bewust prijsbeleid (96).

De deelnemers zijn dus bijna unaniem van mening dat een bewust prijsbeleid van belang is. Zo’n tweederde van de kantoren voert een bewust prijsbeleid. Het traditionele ‘uurtje factuurtje’ wordt nog altijd veel ingezet. Maar circa 40 procent van de respondenten maakt ook regelmatig gebruik van vaste prijzen en van vooraf gemaakte prijsafspraken.

Verder is gebleken dat de meeste kantoren nog altijd voornamelijk traditionele communicatie-instrumenten zoals sponsoring en relatie-evenementen inzetten. Toch staat het commercieel gebruik van social media als Twitter en LinkedIn ook steeds hoger op de agenda.

Het merendeel van de deelnemers verwacht bovendien toenemende concurrentie van zowel nieuwe als bestaande kantoren. Ook de druk van rechtsbijstandverzekeraars wordt gevoeld, ruim 70 procent verwacht uit die hoek meer concurrentie de komende tijd.

De resultaten van het onderzoek worden verder toegelicht tijdens de Marketing voor Meesters-dag die op 29 november plaatsvindt, met als thema: ‘Marketing, een kwestie van doen?’.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Scroll naar boven