Meer bestsellerclaims door nieuwe transparantieplicht in Auteurswet?

Uitgevers en producenten zijn voortaan wettelijk verplicht om auteurs en artiesten jaarlijks een overzicht te sturen van alles wat met hun werk is verdiend.

Delen:

Deze verplichting is per 7 juni 2022 opgenomen in artikel 25ca van de Auteurswet. Dit geldt niet als het aandeel van de auteur of artiest bij de totstandkoming van het gehele werk ‘niet significant’ is. Maar ook dan moeten uitgever en producent desgevraagd omzetinformatie verschaffen, als de auteur of artiest overweegt een ‘bestsellerclaim’ in te dienen, omdat hij vindt dat hij een ‘onevenredig’ lage vergoeding heeft ontvangen. Als de uitgever of producent niet alle omzetinformatie heeft kan deze ook worden opgevraagd bij licentienemers, die dan ook wettelijke verplicht zijn die informatie te verschaffen.

De belangrijkste consequentie van deze nieuwe transparantieplicht is dat uitgevers en producenten over de hele linie verplicht zijn om omzetinformatie gedetailleerd bij te houden en (desgevraagd) te verschaffen. Er geldt wel een hardheidclausule: als de administratieve lasten van het verstrekken van de informatie gelet op de exploitatie-inkomsten van het werk aantoonbaar onevenredig zouden zijn, is de informatieplicht beperkt tot de onder de omstandigheden redelijkerwijs te verwachten informatie.

Een praktische benadering zou eruit kunnen bestaan ervan uit te gaan dat makers die in de regel een royaltyvergoeding ontvangen vermoedelijk een significante bijdrage leveren en recht hebben op een jaarlijkse exploitatierapportage. En dat makers waarbij gebruikelijk is dat ze lumpsum worden afgekocht alleen desgevraagd een dergelijk overzicht ontvangen, hetgeen nog altijd wel betekent dat een dergelijk exploitatieoverzicht voorhanden moet zijn. Bij niet-significante bijdragen, bijvoorbeeld foto’s of kleine illustraties die in veel verschillende uitgaven of producten worden opgenomen, is ook dat nog een bijzondere, nieuwe opgave. Herkenningssoftware en metadata zullen hier mogelijk hun werk kunnen doen.

De praktijk en de rechtspraak zullen leren of dit onderscheid inderdaad op deze manier gemaakt kan worden en of makers en uitvoerenden op grote schaal een beroep gaan doen op deze transparantieplicht en of dit gaat leiden tot meer bestsellerclaims (artikel 25d Auteurswet) of claims ten aanzien van aanvullende billijke vergoeding voor gebruik van technieken die op het moment van contractsluiting nog niet bekend waren (artikel 25c lid 6 Auteurswet). Dit laatste zal vermoedelijk met name gebeuren als artikel 25c lid 6 Auteurswet ook van toepassing wordt op contracten van vóór 1 juli 2015, zoals momenteel in het concept wetsvoorstel wordt voorgesteld. (Zie daarover ook deze bijdrage).

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Ministerie van Justitie en Veiligheid zoekt een

Scroll naar boven