Meer klachten over advocaten

Delen:

mattenklopper 2In 2012 kwamen bij de Raden van Discipline 1400 klachten tegen advocaten binnen. Dat is 17 procent meer dan in 2011. Toen waren het er nog 1200. De tuchtrechters gaven 192 waarschuwingen, 96 berispingen, 21 voorwaardelijke schorsingen en 60 onvoorwaardelijke schorsingen. Dertien advocaten werden van het tableau geschrapt. Dat blijkt uit het jaarverslag van het Hof en de Raden van Discipline.

Het aantal schrappingen wisselt nogal: van 13 in 2009 via 6 in 2010 en 7 in 2011 naar 13 in 2012. Het aantal onvoorwaardelijke schorsingen vertoont de afgelopen vier jaar wel een duidelijke stijging: van 32 in 2009 naar 60 in 2012.

Twee van de vijf keer luidde het oordeel van de raad van discipline: klacht gegrond (441 beslissingen). Daarvan verklaarden zij 47 klachten gegrond zonder een maatregel op te leggen.

Al met al kreeg zo’n twee procent van alle 17.068 advocaten te maken met een veroordeling of andere voorziening. Dat was in 2010 en 2011 niet anders.

Werkvoorraad

Ook het Hof van Discipline kreeg met een groeiende stroom zaken te maken. Tegen 368 (in 2011: 324) beslissingen stelde de klager of de verwerende advocaat hoger beroep in. Het hof gaf in 308 zaken een beslissing. Ook daar is de werkvoorraad dus groeiende.

En over die werktoename maken de tuchtrechters zich grote zorgen. “Het rijksbudget is al enige jaren bevroren op het niveau van 2009. Inmiddels komen er echter jaarlijks 40% meer zaken binnen dan toen. De tuchtcolleges voorzien langere doorlooptijden. Dat kan de bedoeling niet zijn van de regering, die het toezicht, waarvan de tuchtrechtspraak het sluitstuk is, juist zegt te willen verbeteren.” Aldus de tuchtcolleges.

Klachtbewustzijn

novaDe Nederlandse Orde van Advocaten reageert in een persbericht op de toename. De Orde noemt de stijging ‘flink’, maar zegt tegelijkertijd dat het aantal gegrond verklaarde klachten daarentegen een daling laat zien: van 576 in 2011 naar 546 in 2012. Volgens de Orde kan de toename van de klachten duiden op een groter klachtbewustzijn binnen de advocatuur en met name bij de rechtzoekenden.

De deken van de Amsterdamse Orde Germ Kemper ziet dit als een goede ontwikkeling: “Vorig jaar heeft de Orde de klachtprocedure toegankelijker gemaakt. Aan de klachten die ik op mijn bureau krijg, zie ik dat de leidraad klachtbehandeling goed gelezen wordt. De verbeterde toegankelijkheid voor rechtzoekenden begint zijn vruchten af te werpen”. De Amsterdamse deken zelf is overigens ook een oorzaak van de stijging van het aantal klachten. In 2011 heeft hij 7 dekenbezwaren ingediend, in 2012 maar liefst 22.

In hetzelfde persbericht zegt de Orde zich onverminderd in te zetten voor een kwalitatief hoogwaardige advocatuur. “Een goede klachtbehandeling door de deken en een onafhankelijke tuchtrechter zijn daarbij van essentieel belang.”

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Scroll naar boven