Meer lucht voor structuur advocatenkantoor

Delen:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Foto: Pixabay

De huidige regelgeving rond personenvennootschappen komt onvoldoende tegemoet aan de behoeften van advocaten, notarissen en handelsondernemers, die vaak gebruik maken van een maatschap of VOF. Een wetsvoorstel van minister Dekker, dat nu via internet in consultatie is, moet ervoor zorgen dat zij en ‘flexibeler’ kunnen opereren.

Nederland kent 231 duizend personenvennootschappen. Dat zijn de maatschap, de vennootschap onder firma en de commanditaire vennootschap. Volgens minister Dekker (Rechtsbescherming) is de huidige wet sterk verouderd. Dat merken onder andere advocaten- en notarissenkantoren, die veel gebruik maken van personenvennootschappen. Nu is het ingewikkeld voor nieuwe vennoten om toe te treden en houdt de vennootschap – zonder nadere afspraak – op te bestaan als een vennoot wil uittreden. Dit bemoeilijkt de mogelijkheden voor een kantoor om te groeien of om het over te dragen. Bovendien is het voor degenen die met een personenvennootschap handelen vaak onduidelijk wie zij voor een schuld kunnen aanspreken en voor hoeveel.

In de toekomst vallen onder de personenvennootschap nog maar twee ‘laagdrempelige’ rechtsvormen: de vennootschap en de commanditaire vennootschap. De maatschap en de vennootschap onder firma blijven qua naam bestaan, maar de verschillen verdwijnen, bijvoorbeeld bij aansprakelijkheidskwesties. “Waarom zouden maten van een advocatenmaatschap bij een huurschuld slechts voor gelijke delen aansprakelijk zijn en de vennoten van een schildersbedrijf voor het volledige bedrag?” schrijft het Ministerie van Justitie en Veiligheid in een persbericht. “Het past beter bij de tijd als dat gelijk wordt getrokken. Straks zijn de vennoten voor het volledige bedrag aansprakelijk.” Nieuw is ook dat bij een opdracht voor de vennootschap, bijvoorbeeld een juridisch advies, de aansprakelijkheid kan worden beperkt tot de vennoot aan wie de opdracht uitdrukkelijk is toevertrouwd.

Volgens de minister kunnen ondernemers en beroepsbeoefenaren met de personenvennootschap nieuwe stijl flexibeler opereren in het handelsverkeer, zonder dat zij extra juridisch advies hoeven in te winnen. Ook wordt duidelijker wat de rechten en plichten van vennoten zijn en wanneer zij aansprakelijk zijn voor schulden. Verder wordt het mogelijk om bijvoorbeeld aanspraak op winst te verpanden. Geldverstrekkers lopen dan minder risico en zullen sneller geneigd zijn financiering te verstrekken.

Het wetsvoorstel van minister Dekker volgt op een eerder ontwerp dat door een werkgroep onder voorzitterschap van de Nijmeegse hoogleraar ondernemingsrecht en notaris (De Brauw Blackstone Westbroek) Martin van Olffen is uitgebracht.

Delen:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email

Over Mr.

Mr. is hét platform voor juristen. Mr. bericht over actuele zaken in de juridische wereld en belicht en becommentarieert deze vanuit een onafhankelijke positie. Mr. richt zich op alle in Nederland actieve juristen en WO-rechtenstudenten.

Volg MR. op social media

Service menu

Contactgegevens

Uitgeverij Mr. bv
Paul Krugerkade 45
2021 BN Haarlem
Uitgever: Charley Beerman
E-mail: beerman@mr-magazine.nl

Scroll naar top