Meer maatwerk door regiegesprek bij hof Arnhem-Leeuwarden

Na een succesvolle pilot voert het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden per 1 februari voor bepaalde civiele zaken het regiegesprek in. Het is de bedoeling dat deze gesprekken tot meer maatwerk leiden.

Delen:

GHARL-leeuwarden_highRes-f969a9f8
Paleis van Justitie Leeuwarden (foto: de Rechtspraak)

Het hof heeft afgelopen voorjaar geëxperimenteerd met regiegesprekken in civiele handelszaken. Direct na het aanbrengen van een zaak namen raadsheren contact op met de advocaten om de beste aanpak voor de zaak door te nemen. De pilot leerde dat de gesprekken over de procedurele inrichting van zaken meerwaarde kunnen hebben voor advocaten, hun cliënten en het hof.

Efficiënt en effectief

De gesprekken dragen bij aan meer maatwerk en geven advocaten de mogelijkheid de loop van de procedure te beïnvloeden. Doel van het regiegesprek is om met de advocaten te beslissen over de meest wenselijke gang van de procedure in hoger beroep. Het gaat er vooral om de eerstvolgende processtap zo efficiënt en effectief mogelijk te laten zijn.

Commitment

Gezamenlijke procesafspraken verhogen volgens het hof het commitment (de procedurele rechtvaardigheid) en kunnen de uitkomst acceptabeler maken. In het gesprek gaat het allereerst om het doel van het hoger beroep. Op basis hiervan worden de procesafspraken gemaakt. Wil een partij bijvoorbeeld slechts een herbeoordeling, dan ligt het minder voor de hand dat hij nog uitgebreide bewijs- of proceshandelingen wil verrichten. Bij een zaak met spoed of mogelijkheden voor een schikking kan een enkelvoudige zitting op korte termijn of mediation een oplossing zijn.

Verder kunnen omstandigheden aan de orde komen die juridisch mogelijk niet relevant zijn en niet in het vonnis staan, maar wel van belang zijn voor de vraag hoe maatwerk kan worden bereikt (bijvoorbeeld een digitale zitting bij buitenlandse partijen of getuigen op leeftijd).

Complexe zaken

Het regiegesprek wordt ingevoerd voor handelszaken en dagvaardingszaken in het familierecht. Het hof noemt een aantal zaken die daarvoor vooral in aanmerking komen, onder meer complexe zaken, zaken waarin de actuele stand van zaken cruciaal is (aanbesteding, projectontwikkeling, ontruiming), zaken waarin derden geen partij zijn maar wel doorslaggevend voor de oplossing van de zaak, spoedkortgedingen, erfrechtzaken en verdelingszaken.

Een regiegesprek kan binnen drie weken na het aanbrengen van een zaak plaatsvinden. Het wordt alleen gehouden als beide advocaten ermee instemmen zal een regiegesprek worden gehouden. Indien zij niet instemmen, heeft dit geen procesrechtelijke consequenties.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven