Meer rechten voor kind in strafproces

Delen:

Beeld bij meer rechten voor kinderenDankzij een richtlijn van het Europees Parlement krijgen kinderen die worden verdacht of beschuldigd van een misdaad betere waarborgen voor een eerlijk proces. Door deze richtlijn zullen ook in Nederland enkele dingen moeten veranderen. Zo heeft volgens de nieuwe bepaling iedereen jonger dan 18 jaar het recht zich te laten bijstaan door een advocaat en te worden vergezeld door een ouder of voogd (of een andere geschikte volwassene) tijdens het grootste deel van de procedure. Dat laatste geldt in Nederland nu niet voor de gehele procedure.

De nieuwe richtlijn werd goedgekeurd met 613 stemmen voor, 30 tegen en 56 onthoudingen. De regels zijn onder meer bedoeld om te zorgen dat kinderen de gerechtelijke procedures kunnen begrijpen en daarnaast om recidive te voorkomen. Het belang van het kind moet hierbij altijd voorop staan. De richtlijn omvat eveneens het recht op een individuele beoordeling door gekwalificeerd personeel en een medisch onderzoek of medische zorg wanneer het kind van de vrijheid wordt beroofd.

Kinderen hebben altijd het recht op bijstand van een advocaat. Uitzonderingen mogen alleen worden gemaakt als het recht op bijstand onevenredig is in het licht van de omstandigheden van de zaak of in uitzonderlijke gevallen in de fase voor de rechtszaak als dat in het belang is van het kind.

De richtlijn moet formeel worden goedgekeurd door de Raad van Ministers. Na publicatie in het Publicatieblad van de EU hebben de lidstaten drie jaar de tijd om deze in nationale wetgeving om te zetten. Denemarken, het Verenigd Koninkrijk en Ierland hebben gekozen voor de niet-deelnemingsclausule en zijn niet aan de richtlijn gebonden.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven