Meer vrijwilligerswerk in gevangenissen

Delen:

Gevangenissen en andere justitile inrichtingen gaan in het dagprogramma meer ruimte maken voor vrijwilligers die regelmatig gedetineerden bezoeken. Ook de nazorg aan gedetineerden wordt verstevigd. Vrijwilligersorganisaties die ex-gedetineerden begeleiden bij hun terugkeer in de samenleving blijven in aanmerking komen voor financiering door Justitie. Verder wordt de kwaliteit van het vrijwilligerswerk in de justitile inrichtingen versterkt. Zo moeten vrijwilligers vanaf volgend jaar beschikken over een Verklaring Omtrent Gedrag.

Dat staat in de Beleidsvisie Vrijwilligerswerk bij de sanctietoepassing die minister Hirsch Ballin van Justitie vorige week heeft gepresenteerd. In totaal zijn zon 3600 vrijwilligers actief in en buiten de justitile inrichtingen. Zij bezoeken gedetineerden en ondersteunen hen bij het regelen van praktische zaken. Ook verzorgen vrijwilligers cursussen aan ingeslotenen en begeleiden ze gedetineerden bij hun terugkeer in de samenleving. Vrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage binnen de sanctietoepassing. Voor gedetineerden vormen ze als het ware een brug met de maatschappij. Daarmee versterken ze het humane detentieklimaat dat Justitie nastreeft. Ook kunnen vrijwilligers gedetineerden motiveren om op het rechte pad te blijven na hun terugkeer in de samenleving. Op die manier dragen zij bij aan verminderen van de recidive en daarmee ook aan het veiliger worden van de samenleving.

In de beleidsvisie staan de voorwaarden beschreven waaronder vrijwilligerswerk in gevangenissen, justitile jeugdinrichtingen, detentiecentra en tbs-klinieken wordt uitgevoerd. Zo wordt in het dagprogramma van alle justitile inrichtingen plaats ingeruimd voor vrijwilligerswerk. Ook krijgt elke justitile inrichting een vaste contactpersoon voor de vrijwilligersorganisaties. Tegelijkertijd stellen de vrijwilligersorganisaties een cordinator aan die verantwoordelijk is voor de begeleiding en ondersteuning van de vrijwilligers en die als aanspreekpunt dient voor de inrichting. Verder zullen de vrijwilligersorganisaties een competentieprofiel hanteren voor de selectie van nieuwe vrijwilligers. Een van de eisen is dat kandidaat-vrijwilligers een Verklaring Omtrent het Gedrag moeten overleggen. De vrijwilligersorganisaties gaan voortaan ook een contract afsluiten met de vrijwilligers. Daarin staan onder meer bepalingen over hun verplichtingen, geheimhouding en deelname aan deskundigheidsbevorderende activiteiten.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Scroll naar boven