Meer vrouwen dan mannen rechter

Delen:

Voor het eerst telt Nederland meer vrouwelijke rechters dan mannelijke. Eind 2008 droegen 1207 vrouwen een rechterstoga, tegenover 1190 mannen. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Rechtspraak over 2008, dat gisteren werd gepresenteerd.

In totaal werkten er per 31 december 2008 bij de Rechtspraak 2397 rechters. Bij de negentien rechtbanken zijn vrouwen ruim in de meerderheid: 921 vrouwen tegenover 820 mannen. Bij de vijf gerechtshoven is dat niet het geval. Daar werkten eind 2008 186 vrouwen en 304 mannen.

Op het niveau van functieschalen houden vrouwen en mannen elkaar niet in evenwicht. In de rang van ‘rechter’ is de verhouding 615 vrouwen en 341 mannen. Bij de hogere rangen van (coördinerend) vice-president en sectorvoorzitter is de verhouding omgekeerd: 373 vrouwen en 629 mannen. Drie rechtbanken kennen een vrouwelijke president: Amsterdam, Arnhem en Roermond. Bij de vijf gerechtshoven wordt deze positie ingevuld door mannen.

De hogere instroom van vrouwen in de rechterlijke macht is goed terug te zien bij de kandidaten voor de raio-opleiding. In 2008 was maar liefst 87 procent van de nieuwe rechterlijk ambtenaren in opleiding vrouw. Er werden in totaal 46 vrouwelijke raio’s geselecteerd, tegenover 7 mannelijke. De verhouding onder zij-instromers, de zogenoemde rio’s, is eenderde man, tweederde vrouw.

Het ondersteunend personeel van rechtbanken en gerechtshoven bestaat al jarenlang merendeels uit vrouwen. Eind vorig jaar werkten bij de Rechtspraak 5690 mensen in de ondersteuning, bijvoorbeeld als stafjurist of als administratief medewerker. Bijna driekwart daarvan is vrouw: 4174 vrouwelijke medewerkers (73%) en 1516 mannelijke (27%).

Uit het jaarverslag blijkt verder dat na een lichte daling in 2007 het aantal rechtszaken vorig jaar met 6 procent is toegenomen tot 1.834.540. Vooral de kantonrechter kreeg het vorig jaar drukker; het aantal civiele zaken in de kantonsector nam met 13 procent toe. In tien jaar tijd is het aantal rechtszaken met 600.000 gestegen. In 1999 stroomden er bijna 1.250.000 zaken in. In 2003 was dat aantal al gestegen tot ruim 1.675.000. Alleen in 2007 liep de instroom iets terug. In dat jaar werden er 1.734.000 zaken aangebracht, ongeveer 30.000 minder dan in 2006

Instroom

De toename bij de sector kanton betreft vooral incasso-, bewind- en voogdijzaken en zaken over verkeersboetes. Daarnaast nam de instroom van WOZ-zaken, kinderrechtzaken (ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing), omgang en gezag minderjarigen sterk toe. Bij de gerechtshoven stegen de aantallen familiezaken (13%) en belastingzaken (10%) flink.

De economische recessie is in de jaarcijfers van de Rechtspraak nog niet terug te zien. Het aantal insolventies en schuldsaneringprocedures daalde in 2008 nog sterk, als gevolg van de gewijzigde Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP) en het over het gehele jaar bezien nog gunstige economische klimaat.

De instroom bij de strafsectoren van de rechtbanken was vorig jaar vrijwel gelijk aan 2007: ruim 220.000 zaken. Wel neemt het aantal vorderingen voor voorlopige hechtenis al enkele jaren sterk af. Bij de gerechtshoven is de instroom van het aantal strafzaken licht gedaald (-2%) tot bijna 38.000.

Productie

De rechtbanken en gerechtshoven konden in grote lijnen het zaaksaanbod verwerken, behalve in hoger beroep. Bij de hoven bleef het aantal afgehandelde zaken 4 procent achter bij de nieuwe instroom. Er was in 2008 bij enkele hoven een achterstand in de behandeling van strafzaken. De voorraad familiezaken en belastingzaken in hoger beroep nam toe als gevolg van de sterke instroomgroei.

De lengte van de procedures op het gebied van handels- en consumentenrecht in eerste aanleg is de afgelopen jaren aanzienlijk bekort, gemiddeld met een kwart. Politierechter- en kinderstrafzaken werden vorig jaar in 85 procent van de gevallen binnen vijf weken afgedaan (gerekend vanaf het moment van de eerste zitting tot en met het verzenden van het vonnis). Beslissingen over voorlopige hechtenis werden bij de rechtbanken in 96 procent van de gevallen binnen twee weken genomen.

Klik hier voor het jaarverslag 2008.

{mosgoogle}

{mosmodule module=Laatste nieuws}

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven