MVO-Prestatieladder: Een korte handleiding

De kans is groot dat je al weet war MVO inhoudt: maatschappelijk verantwoord ondernemen. Oftewel, stappen zetten om mens en milieu te beschermen tijdens je productieproces of in je bedrijfsprocessen in het algemeen. Tegenwoordig kun je ook werken met de MVO-prestatieladder om je stappen te waarborgen. Maar hoe werk je daarmee?

Delen:

Werken met de MVO-prestatieladder

De MVO-prestatieladder is een certificatienorm voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het is samengesteld op basis van bepaalde richtlijnen voor duurzaamheid. De kern is dat bedrijven aandacht hebben voor mens en milieu. De norm is zo ingericht, dat het internationaal toepasbaar is. Wanneer je werkt met deze ladder, kan het MVO-beleid aantoonbaar en onafhankelijk getoetst worden door een certificerende instelling.

Er zijn 7 kernthema’s en 33 indicatoren waar bedrijven mee aan de slag kunnen. Je kunt het certificaat op 5 niveaus behalen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is al sinds 2010 een thema. De Nederlandse Rijksoverheid wil dat steeds meer bedrijven overgaan op duurzaam inkopen. Bedrijven die met of voor de Rijksoverheid werken, zijn verplicht te voldoen aan de criteria van duurzaam inkopen. Daar kan de overheid de MVO-prestatieladder voor gebruiken.

Vijf verschillende niveaus

De vijf verschillende niveaus noemen we de treden van de prestatieladder. Trede 1 en 2 gelden als de eerste opstap om door te groeien naar trede 3. Dat is een algemeen door de branche en stakeholders aanvaarde uitwerking van de indicatoren. De meeste bedrijven staan op de ladder op trede 3. Vanaf de derde trede kan een bedrijf zich opwerken naar trede 4 en 5. Om op dat punt te komen, moeten indicatoren specifieker en meer onderscheidend worden uitgewerkt. Sommige onderdelen, zoals milieubeheer (BRL 7000) zijn al wettelijk vastgelegd.
Om te bepalen op welk niveau een bedrijf presteert, kijken certificerende instellingen naar 33 verschillende indicatoren. Die indicatoren richten zich niet alleen op het productieproces, maar op de volledige bedrijfsvoering. Zo wordt er bijvoorbeeld ook gekeken naar hoe het bedrijf met haar mensen – in en buiten de productieketen – omgaat en of er echt duurzame keuzes worden gemaakt.

Hoe lang is een certificaat van MVO-prestatieladder geldig?

Hoe lang een certificaat van de MVO-prestatieladder geldig is, hangt af van de trede waar het bedrijf zich bevindt. De certificaten van niveau 1 en 2 zijn een jaar geldig. De overige niveaus kennen een geldigheid van drie jaar. Wel vindt er ieder jaar een audit plaats om te kijken of het certificaat nog klopt bij het huidige niveau van het bedrijf. Je kunt een certificering dus ook kwijtraken. Wie een certificaat wil behalen, kan zich alvast voorbereiden door een 10-stappenplan te volgen. Bedrijven die denken klaar te zijn voor de certificering, kunnen zich melden bij een certificerende instelling.

Dit bericht valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven