Juridisch nieuws

Nauwelijks subsidie voor juridische onderzoekers

Beeld: Sinisa Maric/Pixabay

Onderzoekers binnen het juridisch terrein krijgen nauwelijks subsidie voor hun werk. Van de 166 veelbelovende wetenschappers die een Veni-subsidie ontvingen, zijn er maar drie die zich bezighouden met een juridisch (getint) onderwerp.

Dat blijkt uit de lijst met Veni-subsidie-ontvangers die NWO publiceerde. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek is de nationale wetenschapsfinancier en heeft tot taak het wetenschappelijke onderzoek in Nederland te bevorderen. Jaarlijks krijgt een groot aantal excellente onderzoekers een zogenoemde Veni-subsidie van maximaal 250 duizend euro. Hiermee kunnen de laureaten gedurende drie jaar hun eigen onderzoeksideeën verder ontwikkelen.

In 2019 hebben slechts drie juridische onderzoekers zo’n subsidie gekregen, van de 166 wetenschappers. Een van hen is criminoloog Evelien Hoeben, die aan de Vrije Universiteit onderzoek doet naar online en offline groepsdruk. Wanneer jongeren regels overtreden, dan doen ze dat meestal samen met leeftijdsgenoten. Hoe jongeren concreet invloed uitoefenen op elkaars regelovertredend gedrag is echter nog onbekend. In dit project wordt invloed vanuit leeftijdsgenoten ontrafeld tot het niveau van verbale en nonverbale signalen, zowel in online als offline communicatie.

Lilian Tsourdi, verbonden aan Maastricht University, krijgt een subsidie voor haar onderzoek naar ‘beleidsimplementatie en solidariteit door Europese financiering’. Zij onderzoekt of een beter ontwerp van EU-migratiefinanciering de ineffectieve implementatie en het gebrek aan tussenstaatse solidariteit op het vlak van migratie kan verhelpen.

Het derde juridische onderzoek is van Claire Vergerio, verbonden aan Leiden Universiteit. Haar onderzoek luidt: Voorbij de Mythe van Westphalia: staten, internationaal recht en de monopolisering van het recht op oorlogsvoering. Volgens de dominante opvatting hebben nationale staten sinds de 17e eeuw het monopolie op oorlogsvoering. Dit monopolie zou hebben gezorgd voor stabiliteit binnen de internationale betrekkingen. Vergerio’s project onderwerpt deze visie aan een kritische empirische analyse en biedt zo de mogelijkheid tot heroverweging van hedendaagse oorlogswetten.

In totaal dienden in deze Veni-ronde 1151 onderzoekers (553 vrouwen, 598 mannen) een onderzoeksvoorstel in voor financiering. Daarvan zijn er nu 166 gehonoreerd, een honoreringspercentage van 14. Het honoreringspercentage van vrouwen was 17, dan van mannen 12.

Wilt u geen belangrijk juridisch nieuws meer missen?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Over de auteur

redactie Mr.

redactie Mr.

Recente vacatures

Recente vacatures