Nieuw: kamer voor langlopende letselschadezaken

De Letselschade Raad, een onafhankelijke en overkoepelende organisatie waarin alle bij de behandeling van letselschadezaken betrokken partijen zijn vertegenwoordigd, stelt een speciale kamer in voor langlopende letselschadezaken. Deze kamer moet voor dergelijke zaken een laagdrempelige en snelle geschiloplossing bieden.

Delen:

Foto: Pixabay

De stichting Letselschade Raad zet zich samen met andere professionele partijen in voor de verbetering van het schaderegelingsproces bij letselschade. Daartoe biedt de Raad organisaties uit de letselschadepraktijk en gezondheidszorg een forum voor overleg. De Raad stelt daarnaast gedragscodes en richtlijnen op voor schadevergoeding en houdt toezicht op de kwaliteit.

Aanbevelingen

Naar aanleiding van de aanbevelingen uit een in opdracht van de Raad en op verzoek van het ministerie van Veiligheid en Justitie uitgevoerd onderzoek van de Universiteit Utrecht heeft de Raad besloten de Kamer Langlopende Letselschadezaken in te stellen. Volgens de Gedragscode Behandeling Letselschade wordt een dossier als langlopend beschouwd wanneer het niet binnen twee jaar is afgerond.

Voortvarend antwoord

Jaarlijks blijkt het in drie procent van de ongeveer zestigduizend letselschadezaken moeilijk om binnen een afzienbare termijn tot een oplossing te komen. Het door de Universiteit Utrecht verrichte onderzoek, waarvan de uitkomsten in september 2020 zijn gepubliceerd, richtte zich op deze letselschadezaken. Door de lange doorlooptijd stapelt het aantal zaken zich op.

Deze letselschadezaken leiden vooral bij slachtoffers tot veel ergernis, zo blijkt uit het rapport. Maar ook verzekeraars hebben een duidelijk belang bij het definitief beëindigen ervan, en daarmee ook bij een onafhankelijke kamer voor zulke langdurige zaken, schrijft De Raad voor Letselschade op zijn website. In de Kamer LLZ denkt de Raad “een voortvarend antwoord te hebben gevonden op de roep vanuit politiek, media en maatschappij om langlopende letselschadezaken versneld op te lossen.”

Bindend

De Kamer LLZ werkt onafhankelijk. Voor geschilbeslechting door de Kamer kunnen de aansprakelijke verzekeraar en letselschadeadvocaat of belangenbehartiger zich alleen na wederzijdse instemming melden. De Kamer roept betrokkenen op zich samen met de wederpartij te melden voor een versnelde afwikkeling. De uitspraak is bindend voor beide partijen.

Kamer LLZ

De Kamer LLZ bestaat uit voormalig staatsraad van de afdeling advisering van de Raad van State en oud-raadsheerplaatsvervanger Gerard Roes als voorzitter, en Siewert Lindenbergh, hoogleraar privaatrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, advocaat en mediator Geertruid van Wassenaer (Van Wassenaer Wytema Letselschade Advocaten & Mediation), en advocaat Derk-Jan van der Kolk (Van Traa Advocaten).

Stelselwijziging

Het Verbond van Verzekeraars, een van de in het Platformoverleg van de Raad vertegenwoordigde partijen, zegt blij te zijn met de Kamer LLZ. Het Verbond pleitte eerder al voor een onafhankelijke Kamer om langlopende letselschadezaken versneld af te handelen. “We zijn zeer verheugd over deze eerste stap”, zegt algemeen directeur Richard Weurding. “Deze commissie van onafhankelijke experts kan de knoop doorhakken in zaken die lang lopen en waar nu nog discussie is over de schadeomvang.” In het ideale stelsel zijn er nauwelijks langlopende letselschadezaken meer, aldus Weurding. “Om de bestaande hoeveelheid langlopende dossiers te reduceren, moest er een tijdelijke oplossing komen.” Een stelselwijziging moet er volgens hem uiteindelijk voor zorgen dat langlopende letselschadezaken ook in de toekomst zo min mogelijk voorkomen.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Scroll naar boven