Nominaties Mr. Gonsalvesprijs 2013 bekend

Delen:

mr-gonsalveprijsMinister Opstelten van Veiligheid en Justitie reikt op 18 november de vijfde Mr. Gonsalvesprijs uit in Den Haag. Ditmaal is voor de prijs speciaal gezocht naar vernieuwende manieren om mensen die verstrikt zijn of dreigen te raken in een leven van criminaliteit, op een ander spoor te brengen. De jury van de Mr. Gonsalvesprijs, onder leiding van Arthur Docters van Leeuwen, heeft zich over de twintig inzendingen gebogen. Na uitvoerig beraad zijn vier daarvan genomineerd.

De Mr. Gonsalvesprijs is ondergebracht bij ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat en wordt elke twee jaar toegekend aan een persoon of organisatie die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan vernieuwing binnen de rechtshandhaving. In 2011 ging de prijs naar Emergo, een innovatief samenwerkingsproject om de georganiseerde zware criminaliteit op de Amsterdamse Wallen in beeld te brengen en te bestrijden. Eerdere edities werden gewonnen door de Unit Multi-etnisch Politiewerk van Politie Haaglanden (2005), het project SMS Alert van Politie Midden- en West-Brabant (2007) en de Amsterdamse politieman Leen Schaap als eerbetoon aan alle ME’ers die vaak onder zeer moeilijke omstandigheden hun werk moeten doen.

De genomineerden zijn:

The Urban Family

Stichting The Urban Family biedt hulp aan jongeren uit de Rotterdamse wijk Spangen die dreigen af te glijden naar het criminele circuit. De onder begeleiding opgezette organisatie wordt bemand door voormalige leden van de Bellamygroep; een groep die in het verleden veel overlast veroorzaakte. Het gaat daarbij niet om het organiseren van leuke activiteiten maar om structurele ondersteuning bij het opbouwen van een zelfstandig bestaan. Bijvoorbeeld door het aanbieden van stages of bijbanen in de wijk. Sinds het begin van het project is het aantal meldingen van overlast enorm afgenomen.

Dominee Arjan Noordhoek

Dominee Noordhoek geeft al 33 jaar op bewonderenswaardige wijze gestalte aan de reïntegratie van gedetineerden in de samenleving. Hij heeft in Utrecht (Pieter Baan Centrum), Almere (Oostvaarderskliniek) en in zijn Utrechtse Silo-gemeente (waar tien procent van de leden in de gevangenis heeft gezeten) tal van bijzondere projecten opgezet. Ook richtte hij een stichting op om vrijwilligers te werven voor de begeleiding van (ex-) gedetineerden. Noordhoek is de centrale schakel in de keten detentie-vrijwilliger-kerk-samenleving, waarbij alles erop gericht is dat gedetineerden weer de verantwoordelijkheid  voor hun eigen leven nemen en zelfstandig kunnen functioneren, om zo terugval te voorkomen.

EPJO-project

Het EPJO-project, Educatief Programma Jongeren, wil jongeren op vroege leeftijd bewust maken van de consequenties van (foute) keuzes. Gebleken is dat sommige kinderen al op de basisschool ongewenst gedrag vertonen, dat zonder ingrijpen kan uitmonden in overlast en (kleine) criminaliteit. Het EPJO is bedoeld om die neerwaartse spiraal te doorbreken door zo vroeg mogelijk corrigerend op te treden. Dit gebeurt op interactieve wijze. Onderdeel van het programma is een nagespeelde zitting in een echte rechtbank, waarin leerlingen de rol van verdachte op zich nemen. Het EPJO wordt gedragen door de politie Amsterdam-Diemen, het Openbaar Ministerie Amsterdam en de Peter Faber Stichting.

Programma Modernisering Gevangeniswezen

Het Programma Modernisering Gevangeniswezen van de Dienst Justitiële Inrichtingen heeft het Nederlandse gevangeniswezen in de afgelopen jaren ingrijpend veranderd. Achterliggend idee is dat de detentie geen geïsoleerde periode in iemands leven is. Met dat als uitgangspunt is een nieuwe methode ontwikkeld, die rust op drie pijlers: levensloopbenadering, persoonsgerichte aanpak op maat (d.m.v. een persoonlijk en op wetenschappelijke inzichten gestoeld Detentie- en Reïntegratie-plan) en het terugdringen van recidive, met inschakeling van alle bij de reïntegratie betrokken ketenpartners (zoals gemeenten, GGZ-instellingen en werkgevers). Tot het programma behoort ook het inrichten van Penitentiaire Psychiatrische Centra en Reïntegratiecentra. Gedetineerden kunnen daar onder begeleiding hun leven na gevangenschap zelf actief voorbereiden , zodat  ze bij terugkeer in de samenleving niet in een isolement raken.

Klik voor meer informatie hier.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven