NOvA: Experimentenwet goed, wel voorwaarden

Delen:

Foto: Shutterstock

De Nederlandse Orde van Advocaten  (NOvA) staat positief tegenover het onderzoeken van mogelijkheden om te experimenteren met rechtspraak. Wel pleit de Orde voor een aantal essentiële waarborgen om dit verantwoord te kunnen doen.

Dat de rechtspraak wil experimenteren  met alternatieve manieren van conflictoplossing noemt de NOvA in beginsel ‘een goede zaak’. “Experimenten, mits verantwoord ingezet, kunnen een bruikbaar instrument zijn in de zoektocht naar verbetering van de rechtspleging.”

Aan experimenteren kleven volgens de orde wel enkele risico’s. Daarom dient volgens de NOvA aan een aantal essentiële waarborgen te zijn voldaan, en wijst de NOvA op een aantal randvoorwaarden als het gaat om experimenteren met de rechtspleging.

Zo pleit de orde onder meer voor een afbakening van de termijn per experiment, evenals een adequate financiering ervan. De NOvA dringt zo aan op een beperkte werkingsduur van de wet voor zes jaar, “omdat de uitvoerende macht hiermee een belangrijke invloed op de rechtspraak krijgt.”

Ook mag volgens de NOvA onder geen beding worden afgeweken van fundamentele (grond)rechten en dienen rechtzoekenden te allen tijde toegang te behouden tot het recht.

Tot slot is het volgens de NOvA van belang dat eerst alle mogelijkheden binnen de bestaande wetgeving zijn benut, voordat überhaupt naar experimentele oplossingen wordt gezocht. “Het experimenteren met rechtspraak mag er niet toe leiden dat de daadwerkelijke problemen onder de oppervlakte blijven.”

De memorie van toelichting op het conceptwetsvoorstel bevat  drie uitgewerkte voorstellen voor experimenten: de MKB-rechter, de deskundige lekenrechter en de alternatieve echtscheidingsprocedure. De NOvA geeft aan hier afzonderlijk op in te gaan, wanneer deze voorstellen in consultatie worden gebracht.

De memorie van toelichting op het conceptwetsvoorstel bevat drie uitgewerkte voorstellen voor experimenten: de MKB-rechter, de deskundige lekenrechter en de alternatieve echtscheidingsprocedure. Wanneer deze voorstellen in consultatie worden gebracht, zal de NOvA hier afzonderlijk op ingaan.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Scroll naar boven