NOvA: ‘Sterker dekenberaad en meer geld voor kleine balies’

Delen:

Beeld: Pixabay

Met een waaier aan maatregelen wil de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) het toezicht op de advocatuur verbeteren. Het gaat onder meer om het versterken van de status van het dekenberaad, het vergroten van de financiële draagkracht van kleinere balies en het voorstel om de lokale deken te benoemen in plaats van te kiezen.

Verbeterpunten

Die verbeterpunten heeft de NOvA ingebracht bij de evaluatie van de Wet positie en toezicht advocatuur (Wpta). Deze evaluatie moet eind dit jaar zijn afgerond. Op 23 juli heeft de NOvA een position paper naar het ministerie van Justitie en Veiligheid gestuurd. De Algemene Raad is in grote lijnen positief over het tuchtrechtstelsel binnen de advocatuur.

Lokale jaarvergadering

De benoemingsprocedure van de lokale dekens behoeft echter verbetering, vindt de NOvA. De advocatenorde pleit niet alleen voor een minimale benoemingsduur, maar betoogt ook dat de kwaliteit van het toezicht is gebaat bij een deken “die autonoom is ten opzichte van de onder toezicht staande advocaten en advocatenkantoren.” Op dit moment wordt de deken echter gekozen door de advocaten in het arrondissement op wie de deken toezicht houdt. “Een verandering in de wijze van benoeming van de deken kan zijn positie jegens de onder toezicht staande advocaten versterken,” meent de NOvA. De orde stelt voor dat een nader te bepalen instantie de lokale deken benoemt op voordracht van de lokale jaarvergadering. De lokale orde komt hierdoor buitenspel te staan. Hiervoor moet de wet veranderd worden.

Te weinig armslag

De NOvA constateert verder dat de kleinere balies te weinig financiële armslag hebben waardoor kwaliteitsverlies dreigt. De orde wil de financiële draagkracht van kleinere balies te vergroten, zonder dat de advocaten in die arrondissementen aanmerkelijk meer moeten bijdragen. Als mogelijke oplossing wordt geopperd dat de financiering van het toezicht landelijk wordt georganiseerd. Ook hiervoor moet de wet gewijzigd worden.

Formele status

Met andere bevoegdheden voor het dekenberaad wil de orde de slagvaardigheid van dit gremium versterken. Nu is het dekenberaad slechts een overlegorgaan. De dekens zelf zijn toezichthouder en bestuursorgaan. Als het dekenberaad nieuwe afspraken wil maken over toezicht en handhaving, moeten alle dekens instemmen. Om een einde te maken aan de soms stroperige besluitvorming wil de orde het dekenberaad een formele status geven. “Het dekenberaad zou verantwoordelijk moeten zijn voor het toezichtbeleid. Dit past ook beter in samenhang met het stelseltoezicht door het College van Toezicht.” Ook hiervoor moet de wet gewijzigd worden. Daarop vooruitlopend hebben de dekens afgesproken zich neer te leggen bij meerderheidsbesluiten.

Stelseltoezicht

Waar de dekens toezicht houden op de advocaten, is het College van Toezicht belast met stelseltoezicht. Ook daar ziet de Algemene Raad verbeterkansen. Op dit moment heeft het College van Toezicht uitsluitend bevoegdheden tegenover de individuele dekens en niet jegens het dekenberaad. De algemene raad pleit voor een versterking van het stelseltoezicht waarbij het dekenberaad het toezichtbeleid en de beleidsregels vaststelt. Het College van Toezicht houdt dan stelseltoezicht op het dekenberaad én de individuele dekens.

Goed geïnformeerd

Dat de algemeen deken voorzitter is van het College van Toezicht, is volgens de NOvA geen probleem. “Als onderdeel van de NOvA is het College van Toezicht via het voorzitterschap van de algemeen deken goed geïnformeerd over aangelegenheden binnen en buiten de balie,” schrijft de NOvA in de position paper. In de praktijk zijn beide functies goed te combineren, vindt de orde, omdat de Algemene Raad geen toezichtsbevoegdheden heeft.

De Algemene Raad vindt wel een probleem dat de algemeen deken aanwezig is bij het dekenberaad, “Daar komen de rollen als voorzitter van het College van Toezicht en toehoorder bij het dekenberaad met elkaar in het gedrang.” Op dit punt wordt de verordening op de advocatuur (Voda) daarom aangepast.

 

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven