Juridisch nieuws

NVvR bezorgd om eigen financiële positie

Foto: Pixabay

De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak is bezorgd dat de ledencontributie en de subsidie van het ministerie van Justitie en Veiligheid onvoldoende opbrengen, en zo een risico vormen voor continuïteit van de vereniging. Dat blijkt uit de jaarrekening 2018, die nu is gepubliceerd.

De NVvR kent twee inkomstenstromen: de contributie (bedoeld voor vakbondsactiviteiten) en de subsidie van het ministerie van Veiligheid en Justitie (voor de activiteiten van de NVvR als beroepsvereniging). “Substantiële wijzigingen of veranderingen in één van deze twee inkomstenbronnen vormen daarmee de grote risico’s voor de continuïteit van de vereniging”, aldus het jaarverslag.

Het ledenaantal van de NVvR is al enige jaren relatief stabiel. Oftewel: de groei is mager. Vergeleken met 2015 (2546 leden) zijn er maar tien bijgekomen. Het jaar 2018 liet een ledengroei zien van 75, maar in 2016 verlieten elf leden de vereniging, in 2017 ook elf en per 2019 waren er weer 43 minder. Volgens de NVvR ligt dit aan het feit dat het OM en de RM er de laatste jaren minder magistraten hebben aangetrokken, waardoor de ledengroei ook minder was. Een lid betaalt jaarlijks 240 euro (basistarief). Ongeveer 75 procent van de officieren en justitie en rechters is lid van de NVvR.

Van de rijksoverheid krijgt de NVvR ook minder geld: in 2016 was dat nog 867 duizend euro, in 2018 was het 645 duizend. Het bedrag zou nog minder zijn (445 duizend euro), maar dat werd na een amendement van de Tweede Kamer alsnog opgehoogd. De NVvR heeft geen signalen ontvangen waaruit blijkt dat de subsidie verder zal worden gekort.

Tot slot is de bijdrage van de Raad voor de rechtspraak die de NVvR jaarlijks ontving voor internationale activiteiten stopgezet. Wel is de toezegging gedaan dat de NVvR vanaf 2016 per activiteit een subsidieverzoek kon indienen. Over 2018 was dit 8.707 euro.

Overigens bedroeg het vrij besteedbaar verenigingsvermogen op 31 december 2018 1.140.000 euro.

Wilt u geen belangrijk juridisch nieuws meer missen?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Over de auteur

redactie Mr.

redactie Mr.

Recente vacatures

Recente vacatures

Winkelmand