Onafhankelijke positie lokale deken verdwijnt

Delen:

Er komt één centraal aangestuurde organisatie voor de Nederlandse Orde van Advocaten. Van de huidige negentien arrondissementen verdwijnen er negen. Binnen de nieuwe arrondissementen zullen de lokale dekens binnen landelijk vastgestelde normen moet opereren. Ook de lokale ordebureaus verdwijnen. Daar komt één organisatie voor in de plaats met regionale vestigingen.

Dat zijn de belangrijkste aanbevelingen van de commissie die vorig jaar in opdracht van de Advocatenorde werd ingesteld om met aanbevelingen te komen om de zogenoemde ordedemocratie te verbeteren. De commissie, onder voorzitterschap van de AG bij de Hoge Raad Toon Huydecoper (tevens oud-deken) presenteerde donderdagmiddag zijn rapport ‘Op Orde!‘.

Volgens commissievoorzitter Huydecoper is de keuze voor dezelfde indeling als die de nieuwe gerechtelijke kaart van Nederland kenmerkt, een voor de hand liggende: “Het geeft de lokale organisatie de mogelijkheid om een niveau van professionaliteit in de ondersteuning te bereiken dat voorheen in sommige gevallen problematisch was. In de gesprekken die de commissie heeft gevoerd met niet-advocaten leidde vooral dat punt van die 19 onafhankelijke ordes tot grote verbazing. Vrij algemeen werd geoordeeld dat dat toch niet meer van deze tijd was. Binnen de advocatuur wordt daar toch wat anders tegenaan gekeken. Deels omdat men er aan gewend is, en deels omdat het eigenlijk niet tot grote problemen leidt.”

In een eerste reactie zegt Jan Loorbach, algemeen deken van de Advocatenorde het uitgangspunt van de commissie te delen: “Ik denk dat het juist is dat we van 20 PBO’s naar 1 gaan. Schaalvergroting wordt door een ieder als wenselijk geacht. In de verschillende arrondissementen zien we al bewegingen die daarop vooruit lopen.”

Speelruimte

De belangrijkste aanbeveling van de commissie ligt in het verdwijnen van het lokale dekenaat als onafhankelijke organisatie binnen de Advocatenorde. Huydecoper: “We moeten naar één organisatie die centraal aangestuurd wordt. Daarbinnen blijft voldoende speelruimte over voor de lokale deken. Zeker als de aanbevelingen van de commissie Docters van Leeuwen worden doorgevoerd zal de rol van de deken alleen maar belangrijker worden. Alleen op het algemene niveau wel centraal geregisseerd (wat de individuele dossiers betreft blijft de deken geheel autonoom). Ook andere zaken moeten meer uniform geregeld worden. Daarbinnen blijft voldoende speelruimte over voor de lokale deken. Op dit moment bestaan er te grote verschillen per arrondissement als het gaat om bijvoorbeeld opleidings- en deelnamevereisten voor stagiaires. Hetzelfde geldt voor het toezicht.”

Adviserend

Huydecoper: “Dekens krijgen via het dekenoverleg een belangrijke adviserende stem richting Algemene Raad.. Ze staan in de toekomst formeel weliswaar los van het College van Afgevaardigden, maar het is van wezenlijk belang dat zij, voor ze naar dat dekenoverleg gaan, toch even navragen wat de fractie over het betreffende onderwerp te zeggen heeft. Er is enige discussie geweest over de vraag of niet beter het dekenoverleg, aangevuld met een aantal ‘vakministeries’ het dagelijks bestuur van de Orde zou moeten vormen. Uiteindelijk hebben we daar niet voor gekozen. Een dergelijke club wordt te groot en onhandelbaar en we vreesden ook voor een te groot verloop.”

Ook Loorbach ziet veel in het dekenoverleg dat naar zijn zeggen het bestaande gat tussen centraal en decentraal moet gaan opvullen. “De uitwerking daarvan moeten we nog bespreken. Maar duidelijk is dat we ook op dat punt globaal meegaan in de aanbevelingen van de commissie.”

Halvering

In het rapport wordt gepleit voor ongeveer een halvering van het aantal leden van het College van Afgevaardigden die ook in de toekomst nog steeds worden afgevaardigd vanuit de nieuwe arrondissementen. Lokale dekens mogen geen lid van het College meer zijn. Huydecoper: “We hebben bewust niet gekozen voor de optie om het College samen te stellen op basis van deelbelangen en specialisatie. De Orde gaat juist over het algemeen belang. De kans dat de individuele advocaat zich nog zou herkennen in een dergelijk model acht ik zeer gering. Dan is de regionale variant nog de minst slechte. Wellicht zou dat andere model ideaaltypisch het beste zijn, ik kan er theoretisch niets tegen in brengen, maar ik voel aan mijn water dat het alleen al om praktische redenen niets zou worden.”

Volgens Loorbach is dit een punt waarop wellicht nog aanpassing plaats moet vinden: “Ik ben nog niet zo ver dat ik afstand wil nemen van de gedachte dat er in het College niet toch plaats zou kunnen zijn, via kwaliteitszetels, voor vertegenwoordigers van specialisatieverenigingen of bijvoorbeeld de Stichting Jonge Balie Nederland. Maar nogmaals, dat moet verder uitgewerkt worden. Het is een interessant advies, maar het is een halffabrikaat waar je dingen aan kunt toevoegen of uit kunt weghalen.”

Commissies

Een andere aanbeveling is dat het College meer moet gaan werken met commissies om belangrijke besluiten voor te bereiden. Huydecoper zegt te weten dat nog geen vijf jaar geleden het College een dergelijk voorstel heeft afgewezen, maar verwacht nu geen grote weerstand. “Het huidige systeem met alleen plenaire vergaderingen werkt niet goed. Je moet in kleine kring kunnen overleggen en tot compromissen kunnen komen. Dat zal de werkbaarheid zeer ten goede komen”, aldus Huydecoper.

Huydecoper zegt een vrij algemene steun te verwachten voor zijn aanbevelingen: “Natuurlijk zal er wel ergens oppositie komen. Als advocaten een mogelijkheid zien om het onderling oneens te zijn, dan grijpen ze die. Ik denk dat het verdwijnen van de onafhankelijkheid van de lokale ordes het voornaamste discussiepunt zal zijn. En misschien ook wel de aanbeveling dat de contributie landelijk gelijk getrokken moet worden. Dat dit nu niet zo is, is toch van de zotte.”

Wat wel belangrijk is, zo zegt Huydecoper, is: “Het lijkt mij zeer verstandig om onze aanbevelingen te volgen en alvast te beginnen met te wijzigen wat gewijzigd kan worden. Dit rapport vergt een flink aantal aanpassingen in de wet en dat kost nu eenmaal veel tijd. Verstandig dus om nu alvast te beginnen.”

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Ministerie van Justitie en Veiligheid zoekt een

Scroll naar boven