Juridisch nieuws

Onderzoek draagkrachtbeginsel bij geldboetes

De minister van Justitie en Veiligheid laat bij het WODC negentien onderwerpen grondig uitzoeken. Dat blijkt uit de tweede tranche van de onderzoeksprogrammering van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum, een onderdeel van het ministerie.

Een van de studies betreft het verdienmodel en werkwijze van ‘no cure no pay’-bedrijven. Bij het indienen van bezwaar en beroep tegen beschikkingen op grond van de Wet Onroerende Zaken (WOZ) en de Belasting van personenauto’s en motorrijwielen (BPM) wordt in toenemende mate gebruikgemaakt van de diensten van dergelijke no-cure-no-pay-bedrijven (ncnp’s). Het onderzoek moet inzicht bieden in hun werkwijze en verdienmodel. Zo moet onder meer duidelijk worden in welke mate samenhangende bezwaar- en beroepsprocedures als één zaak worden afgedaan. Ook wordt uitgezocht hoe vaak door ncnp’s aangetekend bezwaar en beroep gegrond wordt verklaard, hoe ncnp’s geld genereren in bezwaar- en beroepsprocedures en hoe hoog de administratieve lasten/kosten voor de overheid in dit verband zijn.

Een andere onderzoek betreft de toepassing van het draagkrachtbeginsel bij (cumulatief) op te leggen geldboetes. Deze studie hangt samen met herziening van de regeling over de meerdaadse samenloop in strafzaken, waarbij soms sprake is van een cumulatie van geldboetes. Om te komen tot een toepassing van het draagkrachtbeginsel in deze regeling is het nodig om dit beginsel meer concrete inhoud te geven. Onderzocht wordt hoe in de praktijk van de straftoemeting rechters invulling geven aan het draagkrachtbeginsel en hoe in geval van cumulatie van geldboetes de (matigende) doorwerking van de meerdaadse samenloopregeling wordt vormgegeven.

Andere onderwerpen die de minister wil laten uitzoeken betreffen het bevorderen van betalingsregelingen tussen schuldeisers en schuldenaren, zodat ze minder snel naar de rechter stappen, een evaluatie van de Wet Computercriminaliteit III (waarbij de politie onder omstandigheden op afstand mag binnendringen in een computer) en een onderzoek naar alle moderniseringsvoorstellen binnen het nieuwe Wetboek van strafvordering: zorgen deze voor een effectievere opsporing van strafbare feiten?

Het complete onderzoeksprogramma van het WODC, met alle negentien aangekondigde studies, is te downloaden.

Wilt u geen belangrijk juridisch nieuws meer missen?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Over de auteur

redactie Mr.

redactie Mr.

Recente vacatures

Recente vacatures