Onderzoeksrapport moet kinderrechters bijstaan

Delen:

Kinderrechters nemen soms beslissingen met verstrekkende gevolgen, zoals de toewijzing van een kind aan één van de ouders of uithuisplaatsing. Deze besluiten baseren zij op rapportages van de Raad voor de Kinderbescherming, Bureau Jeugdzorg of andere instanties. Om dergelijke besluiten te nemen, moeten kinderrechters voldoende inzicht hebben om de rapporten te beoordelen. Dat vereist kennis: over oorzaken, ontwikkelingen en gevolgen van gehechtheidrelaties van jonge kinderen en over effectieve interventies. In de praktijk blijkt die kennis niet vaststaand en soms zelfs tegenstrijdig.

Dr. F. Juffer, hoogleraar Adoptie bij het Centrum voor Gezinsstudies aan de Universiteit Leiden, is gevraagd kennis over gehechtheid, gefundeerd op actuele wetenschappelijke inzichten en onderzoeksresultaten, te bundelen. Haar onderzoeksrapport ‘Beslissingen over kinderen in problematische opvoedingssituaties’ ondersteunt kinderrechters bij de inschatting van opvoedingsproblematiek en helpt hen deskundigheidsadviezen te beoordelen. Het geeft inzicht in hoe de kwaliteit van de gehechtheid al vanaf de geboorte bepaald wordt door de interactie tussen opvoeders en jonge kinderen.

Ook waarschuwt de auteur nadrukkelijk voor het wijdverbreide misverstand dat niet veilig gehechte jonge kinderen geen baat zouden hebben bij correctieve interventies op latere leeftijd. Ze besteedt daarom aandacht aan populaire valkuilen en formuleert concrete aanbevelingen. Centraal staat daarbij de notie: sensitief ouderschap. Het is van belang dat rechters, bij hun pogingen de ouder-kind relatie te verbeteren, zich daarop focussen.

Juffer verrichtte het onderzoek op verzoek van Expertgroep Jeugdrechters (voorheen Landelijk Werkgroep Kinderrechters). De wens om ‘evidence informed’ te werken, sluit aan bij de doelstelling Deskundige Rechtspraak uit de Agenda van de Rechtspraak 2008-2011; vandaar dat dit onderzoek deel uitmaakt van het onderzoeksprogramma van de Raad voor de rechtspraak.
Het onderzoeksrapport bestaat uit een theoretisch deel (het literatuuronderzoek) en een deel waarin een brug wordt geslagen naar de toepassingen in de (rechts)praktijk.

Bron: Raad voor de rechtspraak

Klik voor het onderzoeksrapport hier

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven