‘Ook niet-advocaten kunnen bij de Hoge Raad een pleidooi voeren’

Kunnen ook anderen dan advocaten in de toekomst bij de Hoge Raad pleiten? Volgens fiscaal advocaat Angelique Perdaems heeft een voorgestelde wijziging van de Algemene wet inzake Rijksbelastingen dit onbedoelde effect.

Delen:

Ook niet-advocaten kunnen bij de Hoge Raad een pleidooi voeren
Beeld: Mohamed Hassan/Pixabay

Alleen advocaten kunnen een pleidooi voeren bij de Hoge Raad. Maar volgens fiscaal advocaat Angelique Perdaems (Hertoghs Advocaten) kan de invoering van het wetsvoorstel amicus curiae en kruisbenoemingen dit onbedoeld veranderen. Dit wetsvoorstel stelt de hoogste bestuursrechters derden in de gelegenheid om opmerkingen te maken in een lopende procedure – iets wat ook geldt voor de belastingkamer van de Hoge Raad.

Wijziging

Perdaems wijst op de voorgestelde wijziging van artikel 29c, lid 1 van de Algemene wet inzake Rijksbelastingen (AWR), waarin de bepaling wordt vervangen dat de zaak door advocaten van partijen zal kunnen worden bepleit. Perdaems: “Wij lezen deze gewijzigde bepaling zo dat iedereen die cassatie instelt bij de belastingkamer, straks een pleidooi bij de Hoge Raad kan voeren. Nu is dat nog voorbehouden aan advocaten. In de toelichting blijkt nergens dat deze wijziging de bedoeling van dit wetsvoorstel is waardoor dit een fout in de voorgestelde wettekst lijkt te zijn.” In de nieuwe tekst komt niet meer terug dat de zaak alleen door advocaten kan worden bepleit. Volgens Perdaems wordt de zitting om input van derden te bespreken op verzoek van de Hoge Raad in daarvoor aangewezen procedures verward met het mondeling dan wel schriftelijke pleidooi op verzoek van de partijen. “Daar gaat het fout.”

Pleitgerechtigden

Kortom, aldus Perdaems, de voorgestelde tekst van artikel 29c AWR lijkt verder te gaan dan is bedoeld. “De discussie of de mogelijkheid van een mondeling dan wel schriftelijk pleidooi beperkt moet blijven tot advocaten of moet worden uitgebreid naar andere professionals of zelfs belastingplichtigen zelf is naar aanleiding van een wetsvoorstel in 1995 gevoerd. Toen is ervan afgezien om de groep van pleitgerechtigden uit te breiden mede omdat moet worden voorkomen dat door personen die weinig ervaring hebben met de bijzonderheden en beperkingen van de cassatieprocedure bij de Hoge Raad wordt gepleit. Wij kunnen ons niet voorstellen dat dit nu zonder enige onderbouwing wel wordt aangepast.”

Al gepubliceerd

Het wetsvoorstel is op 13 oktober 2020 als hamerstuk aangenomen en al gepubliceerd in het Staatsblad (2020, 416), maar nog niet in werking getreden. Perdaems, in haar blog: “Het wetsvoorstel kan dus niet meer worden aangepast en of dit op een andere wijze kan worden verduidelijkt, is nog maar de vraag.”

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven