Oprichting van de Vereniging Pensioengerechtigden Notariaat

Pensioen- en uitkeringsgerechtigden van Stichting Pensioenfonds Notariaat richten een collectieve belangenvereniging op.

Delen:

Sinds 2017 zijn de pensioenorganisaties voor allen die in het notariaat werkzaam zijn of waren, gefuseerd en ontstond het bedrijfstakpensioenfonds Stichting Pensioenfonds Notariaat (SPN). In het bestuur van dat fonds zitten vertegenwoordigers van de sociale partners en een vertegenwoordiger van de gepensioneerden. Veel pensioenfondsen kennen een belanghebbendenorgaan of verantwoordingsorgaan waarin alle geledingen (waaronder ook gewezen deelnemers en pensioengerechtigden) in zijn vertegenwoordigd. Ook SPN heeft een verantwoordingsorgaan. Er ontbreekt evenwel een gestructureerd rechtstreeks overleg tussen enerzijds het bestuur c.q. dit bestuurslid en anderzijds de achterban (5300 pensioen- en uitkeringsgerechtigden). Van de zijde van alle gepensioneerden en hun nagelaten betrekkingen, is daaraan grote behoefte.

“De verscherpte eisen van de DNB aan bestuurders van pensioenfondsen hebben de oorspronkelijk bedoelde inspraak van gepensioneerden in het bestuur gefrustreerd. Daarom is het goed dat wij nu als belanghebbenden aan de gesprekstafel kunnen plaats nemen”, aldus oud-notaris Leo Kok, voorzitter van de nieuwe vereniging. Inspraak over de pensioenen van de toekomst is immers van belang. De komende jaren moet overeenkomstig het Pensioenakkoord de transitie van de huidige opgebouwde pensioenen in het nieuwe pensioenstelsel plaatsvinden. Een individuele gepensioneerde heeft geen enkele invloed of recht op inspraak. Op grond van voorgenomen nieuwe wetgeving verkrijgt het belanghebbendenorgaan van een pensioenfonds, naar men aanneemt, wél rechten bij dit ’invaren’. Zo wordt er gesproken om een vereniging van gepensioneerden het recht te geven om over het transitieplan gehoord te worden en daarmee al dan niet in te stemmen.

Het Pensioenfondsbestuur zegt de oprichting van de Vereniging Pensioengerechtigden Notariaat van harte te ondersteunen.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Scroll naar boven