OSR: het beste aanbod in bij- & nascholing!

OSR is marktleider in opleidingen en trainingen voor juridische professionals. Ze is thuis in bijna twintig rechtsgebieden en heeft een groot aanbod aan opleidingen, actualiteitencursussen, verdiepingscursussen en praktische trainingen. Onze docenten volgen de ontwikkelingen in het veld op de voet en wij passen de inhoud van onze cursussen voortdurend aan de actualiteit aan.

Delen:

Actualiteitencursus slachtofferzaken: vordering benadeelde partij (met startgarantie)

In deze bijscholingscursus, voor ervaren strafrechtadvocaten, worden zowel uit civiel- als uit strafrechtelijk oogpunt de recente ontwikkelingen op het gebied van de benadeelde partij besproken. In één dag ben je weer volledig op de hoogte van de laatste stand van zaken in de jurisprudentie. Je kunt deze cursus gebruiken om te voldoen aan de jaarlijkse bijscholingsverplichting van de Raad voor Rechtsbijstand op dit gebied. De cursus wordt beoordeeld met een 8,3. Je kunt deze cursus volgen op 14 november in Utrecht.

Actualiteitencursus bewindvoering WSNP (met startgarantie)

Deze actualiteitencursus brengt je in één dag helemaal op de hoogte van de veranderingen, nieuwe inzichten en ontwikkelingen rond de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). Als je in je werk te maken hebt met de Wsnp, heb je vast al ervaren dat hierin regelmatig van alles verandert. Daarom krijg je in deze cursus les van drie ervaren docenten die je meenemen in de wet- en regelgeving, rechtspraak en actuele thema’s uit de Wsnp. De cursus wordt beoordeeld met een 7,8. Je kunt deze cursus volgen op 17 november in Utrecht.

Actualiteitencursus arbeidsongeschiktheidsrecht

Tijdens de actualiteitencursus arbeidsongeschiktheidsrecht worden de belangrijkste actuele onderwerpen op het gebied van arbeidsongeschiktheid uitgebreid doorgenomen. Hierin gaat het onder andere over de uitspraken van het CRvB over het overgangsrecht, over arbeidsongeschiktheid bij aanvang van de verzekering en over duurzame arbeidsongeschiktheid volgens artikel 47 van de Wet WIA. De cursus wordt beoordeeld met een 8,3. Je kunt deze cursus volgen op 21 november in Utrecht.

Actualiteitencursus vreemdelingenbewaring (met startgarantie op 22-11)

Een advocaat vreemdelingenrecht heeft een zware verantwoordelijkheid. Door je cliënt zo goed mogelijk bij te staan, hoeft deze niet langer gedetineerd te blijven dan strikt noodzakelijk. Een groot belang, waarbij een eenvoudige verwijzing naar het oordeel van de rechter niet volstaat. Er wordt veel meer van je verwacht, zoals een goede argumentatie. Na het volgen van deze cursus ben je in een dagdeel op de hoogte van alle actuele jurisprudentie en wet- en regelgeving. De cursus wordt beoordeeld met een 8,1. Je kunt deze cursus volgen op 22 november in Amersfoort met startgarantie of op 29 november in Amsterdam.

Actualiteitencursus Awb

Het bestuursrecht is continu in beweging. Ook de afgelopen tijd zijn er belangrijke uitspraken gedaan over tal van verschillende onderwerpen. Deze actualiteitencursus start met een behandeling van de basisbegrippen uit de Awb om de in het verleden opgedane kennis weer even op te frissen. Daarna besteden de docenten in deze actualiteitencursus uitvoerig aandacht aan jurisprudentie en wetgeving, maar ook aan actuele ontwikkelingen. De cursus wordt beoordeeld met een 8,2. Je kunt deze cursus volgen op 8 december in Utrecht.

Actualiteitencursus huurrecht (met startgarantie)

Wet- en regelgeving binnen het huurrecht zijn continu aan verandering onderhevig. Als juridisch professional wil je op de hoogte zijn van actuele thema’s en ontwikkelingen in het huurrecht. Met deze actualiteitencursus huurrecht ben je in één dag weer helemaal up-to-date. De cursus wordt beoordeeld met een 8,2. Je kunt deze cursus volgen op 13 december in Utrecht.

Actualiteitencursus ruimtelijk bestuursrecht

De wereld van de ruimtelijke ordening en vergunningverlening bouwen is continu in beweging, zowel qua wetgeving (Wabo, Chw, Wro) als de stroom aan jurisprudentie. Nu komt ook de nieuwe Omgevingswet eraan. In deze bijeenkomst komen recente ontwikkelingen binnen de omgevingsrechtelijke jurisprudentie van de ABRvS aan bod. Hierbij wordt vanuit het perspectief van de ruimtelijke ordening ook onderwerpen uit sectorale wet- en regelgeving besproken, zoals natuurbescherming en geluid. De cursus wordt beoordeeld met een 8. Je kunt deze cursus volgen op 18 december in Utrecht.

Actualiteitencursus sociale zekerheid

In de periode tussen het Regeerakkoord 2017 en het IBO-rapport vereenvoudiging sociale zekerheid ( Moeilijk makkelijker maken) zijn er heel wat veranderingen in de ZW en WIA aangekondigd. Die beoogde veranderingen houden ook verband met het zo effectief mogelijk inzetten van de beschikbare capaciteit aan verzekeringsartsen. Behalve op deze onderwerpen zal in deze actualiteitencursus ook stil gestaan worden bij de rechtspraak het afgelopen jaar rond de WW en relevante artikelen voor de procespraktijk uit de AWB. De cursus wordt beoordeeld met een 8,1. Je kunt deze cursus volgen op 19 december in Utrecht.

Dit bericht valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven