Pamflet voor meer herstelrecht in regeerakkoord

In het nieuwe regeerakkoord moet meer prioriteit worden gegeven aan het herstelrecht. Daarvoor pleiten criminologen Jacques Claessen, Gert Jan Slump en Simon Vuyk in een pamflet, waarin ze meerdere voorstellen doen om de inspraak van slachtoffers en nabestaanden te bevorderen.

Delen:

Herstelrecht beoogt betrokkenen zelf te laten meebeslissen over wat er moet gebeuren na een delict of conflict. Het is een alternatief voor of aanvulling op het traditionele strafrecht, waarbij slachtoffer en dader van een misdrijf of ongeval met elkaar in contact komen en naar elkaar luisteren. Met als doel het veroorzaakte leed en de aangerichte schade zoveel mogelijk te herstellen.

Maatregelen

De in het gepubliceerde pamflet voorgestelde maatregelen zullen zorgen voor meer veiligheid in de samenleving, meer genoegdoening voor slachtoffers en meer rehabilitatie voor “daders-met-spijt”, stellen Claessen, strafrechtjurist en bijzonder hoogleraar herstelrecht aan de Universiteit Maastricht, Slump, criminoloog en expert herstelrecht bij innovatie- en kenniscentrum Restorative Justice Nederland en Vuyk, criminoloog en hersteljournalist en actief bij Podium Harlingen.

Prioriteit

De drie criminologen pleiten ervoor dat het Openbaar Ministerie en de Rechtspraak prioriteit geven aan herstel in procedures en in hun strafbeschikkingen of uitspraken. Ze willen onder meer dat direct betrokkenen toegang hebben tot herstelrechtvoorzieningen zoals buurtbemiddeling, Halt, jongerenrechtbanken, herstelbemiddeling en mediation in strafzaken. Ook zouden ze willen dat de politie slachtoffers, verdachten en veroordeelden informeert over de mogelijkheden van herstelrecht. In strafzaken met minderjarigen zou het herstelrecht standaard en zo snel mogelijk moeten worden ingezet. En positieve uitkomsten van mediation in strafzaken zouden bij de afhandeling door het OM en Rechtspraak altijd meegewogen moeten worden.

Vastleggen

Verder pleiten Claessen, Slump en Vuyk ervoor dat de mogelijkheid van een rechterlijke zaaksbeëindiging na een geslaagde mediation in strafzaken wordt vastgelegd in het Wetboek van Strafvordering. En ze stellen voor dat in de fase van tenuitvoerlegging altijd wordt bekeken of herstelbemiddeling mogelijk is. Slachtoffers, verdachten en veroordeelden die meedoen aan herstelrechtvoorzieningen in het strafrecht zouden volgens hen het recht moeten hebben om zich door een advocaat en een tolk te laten bijstaan.

Uitbreiding spreekrecht

Eerder deze week pleitte Slump samen met Jacques Beemsterboer, die zijn dochter verloor door een misdrijf, in een ingezonden opiniestuk in Trouw er al voor dat slachtoffers en nabestaanden niet alleen spreekrecht dienen te hebben in de rechtszaal maar ook na de rechtszaak. Zij wijzen er daarbij op dat in het strafrecht velen recht van spreken hebben, met uitzondering van de direct betrokkenen. Vanaf de aangifte of opsporing door de politie is een zaak eigenlijk “uit hun handen”, zo schrijven zij. Het draait om het oplossen of opsporen van een zaak onder leiding van een officier van justitie, en daarna het berechten door rechters. Een verdachte krijgt rechtshulp.

Ze vragen zich af of het spreekrecht dat slachtoffers en nabestaanden sinds enkele jaren hebben zo zou kunnen worden uitgebreid dat zij de verdachten kunnen aanspreken. “Daardoor zouden zij wellicht samen tot afspraken of zelfs gezamenlijke besluiten kunnen komen.” Slachtoffers en nabestaanden zijn daarin nu nog te afhankelijk van de officier van justitie en de rechter.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven