Raad voor de rechtspraak bepleit ruimte voor rechtspraak bij nieuw kabinet

Delen:

Deskundige, snelle en toegankelijke rechtspraak is van groot belang voor de samenleving. Om blijvend goede kwaliteit te kunnen leveren, heeft de Rechtspraak bewegingsvrijheid nodig. De Raad voor de rechtspraak pleit daarom in een brief aan de informateurs voor juridische en financiële armslag in de komende kabinetsperiode. Ook raadt de Raad de introductie van minimumstraffen sterk af.

Goede rechtspraak levert een belangrijke bijdrage aan maatschappelijke stabiliteit en economische ontwikkeling. Nederland neemt een toppositie in op de internationale concurrentie-index van het World Economic Forum, mede dankzij de goed functionerende Rechtspraak. Om dat niveau vast te houden en te verbeteren, is van groot belang dat de financiering gelijke tred houdt met de toenemende zaaksinstroom. Vooral nu de Rechtspraak op het punt staat procedures ingrijpend te vernieuwen, is financiële stabiliteit dringend gewenst.

Burgers, ondernemingen en overheden vragen om servicegerichte en digitaal toegankelijke rechtspraak. Daarom is een vernieuwingsprogramma opgezet dat moet leiden tot snel, efficiënt en waar mogelijk digitaal procederen. De nadruk wordt verlegd van een langdurige uitwisseling van stukken naar het bespreken van zaken op de zitting. Daarmee wordt op termijn veel geld bespaard. De modernisering behelst onder meer een sterke vereenvoudiging en uniformering van civiele en bestuursrechtelijke procedures. Kabinetssteun is daarbij onontbeerlijk, omdat de wetgeving moet worden aangepast.

De Raad vraagt niet alleen steun, maar ook terughoudendheid van het nieuwe kabinet. De introductie van minimumstraffen, waar het vorige kabinet zich hard voor maakte, wordt in de brief sterk afgeraden. Voor een goed functionerende rechtstaat is vertrouwen in de onafhankelijke rechter een belangrijke voorwaarde. Beperking van de vrijheid van de rechter om straffen op te leggen die recht doen aan alle feiten en omstandigheden door minimumstraffen verplicht te stellen, heeft op den duur een uithollende werking op het systeem, stelt de raad.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Scroll naar boven