Raad voor Rechtsbijstand: verbeteren ondanks bezuinigingen

Delen:

Ondanks bezuinigingen toch een betere service verlenen aan de burger met een rechtsprobleem. Daar lag de uitdaging voor de Raad voor Rechtsbijstand (RvR) afgelopen jaar. Voor de RvR was 2012 het jaar van de groei en krimp. Een groei op het gebied van efficiency, slagkracht en vertrouwen in de buitenwereld en tegelijkertijd is de organisatie flink gekrompen. Dat staat in het jaarverslag 2012.

Met de reorganisatie die nu loopt, gaat in totaal een derde van de personeelsbezetting weg, sinds de fusie van de voormalige Raden voor Rechtsbijstand. In het voorwoord van het jaarverslag schrijven Peter van den Biggelaar (directeur stelsel) en Jan Wijkstra (directeur bedrijfsvoering) hierover: “We hebben het afgelopen jaar dan ook afscheid moeten nemen van veel mensen. Onze uitdaging lag erin om ondanks de bezuinigingen toch een betere service te verlenen aan de burger met een rechtsprobleem. Snellere reactietijden, duidelijkere regels en een betere samenwerking binnen de keten. Dus met minder mensen méér doen. En proactief meedenken hoe het efficiënter kan. Zodat van het budget voor rechtsbijstand een zo groot mogelijk deel naar de burger gaat. Want daar gaat het tenslotte om.”

Met het jaarverslag doet de Raad verslag van de ontwikkelingen die binnen het stelsel van de gesubsidieerde rechtsbijstand plaatsvinden. Aandacht wordt besteed aan ontwikkelingen op het terrein van de Wet op de rechtsbijstand, de Wet beëdigde tolken en vertalers, de Wet schuldsanering natuurlijke personen en asielrechtsbijstand. Naast de belangrijkste cijfers over toevoegingen geeft het verslag inzicht in onder meer de relatie met de advocatuur.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Scroll naar boven