Rechtenfaculteiten: succesvolle aanval op uitval

Delen:

De rechtenfaculteiten lijken succesvol te zijn in het treffen van maatregelen om de uitval van eerstejaars studenten te beperken. In één geval (Leiden) is het uitvalpercentage van 40 naar 17 procent teruggebracht.

Rechtenfaculteiten zijn in toenemende mate actief in de strijd tegen de soms enorme afvalpercentages van eerstejaarsstudenten (50% is geen uitzondering).
Bij de Universiteit van Tilburg valt ongeveer 39 procent na een jaar af. Dat is volgens vice-decaan Theo de Roos vooral te wijten aan het gegeven dat studenten zich moeilijk iets kunnen voorstellen bij wat rechten is en niet voldoende beseffen dat het een echte taalstudie is. “Vaak wordt ook onderschat dat je er een heel analytisch vermogen voor moet hebben”, aldus De Roos.
Volgens directeur Arjen Peters van het faculteitsbureau Rechten van de Radboud Universiteit Nijmegen komt de grote uitval met name door gebrek aan motivatie. “Ze gaan rechten studeren terwijl ze eigenlijk niet weten wat ze nu precies willen. Gelukkig zijn de meeste studenten echt inhoudelijk geïnteresseerd in het recht. Ongeveer 70 procent gaat door. Wij proberen de rendementen te verbeteren door deelname en voorbereiding van werkgroepen verplicht te stellen. Dat heeft tot nu toe in ieder geval geleid tot betere tentamenresultaten.”

Stringente maatregelen

Onderwijsdirecteur Jaap Dijkstra van de rechtenfaculteit van de Rijksuniversiteit Groningen laat weten het onderwijs schoolser te hebben opgezet om de grote uitval terug te dringen: “Uit de inschrijvingen voor de werkgroepen blijkt dat we een vergelijkbaar aantal studenten hebben als voorgaande jaren, ruim 600 eerstejaars. Van die studenten valt uiteindelijk gemiddeld een kleine 50 procent af. Dat heeft er ook mee te maken dat studenten rechten als een tweede opleiding volgen. Wij willen goede rendementen behalen, maar dat mag nooit ten koste gaan van de kwaliteit. Daarom zijn we het eerste jaar steeds meer gaan afstemmen op de overgang van middelbare school naar universiteit. Het is wat schoolser opgezet. We dwingen studenten om werkgroepen voor te bereiden en daar staat dan een kleine bonus tegenover. Ook zijn er de zogenoemde studiestartgroepen waarbij de student wordt begeleid bij het maken van planningen, samenvattingen en collegeaantekeningen. Afgelopen studiejaar hebben de studenten het dan ook beter gedaan dan eerdere jaren.”

Decaan Carel Stolker (Universiteit Leiden) vertelt trots het uitvalpercentage te hebben teruggebracht naar 17 procent. “Een paar jaar geleden hadden wij een uitval van soms wel 40 procent, maar dat hebben we enorm weten te beperken door stringente maatregelen. De eerstejaars zitten nu het hele jaar in één vaste groep. Studenten vinden dat heel prettig. Zo leren ze elkaar kennen en kunnen ze elkaar helpen. Daarnaast is al het onderwijs verplicht. Als ze er niet zijn, mogen ze geen tentamen doen. Verder hebben we ingevoerd dat verplicht tentamens moeten worden afgelegd waarbij minstens een 4 of 5 moet zijn gehaald om nog hetzelfde jaar te mogen herkansen. Gelukzoekers proberen we daarmee eruit te filteren. Ook heeft elke student een docent- en student’tutor’ om hem of haar te begeleiden. Die maatregelen helpen de grote overgang van middelbare school naar universiteit te vergemakkelijken. Studenten vinden het eigenlijk heel normaal en het werkt goed. Net als vorig jaar verwachten we een uitvalpercentage van zo’n 17 procent. Veel lager hoeft ook niet.”

Ook Universiteit Utrecht probeert zo veel mogelijk onterechte uitval tegen te gaan. Marian Joseph, onderwijsdirecteur, vertelt: “Van de studenten die zich in 2009 aanmeldden, is ongeveer 30 procent uitgevallen. Dat is een sterke verbetering ten opzichte van vorige jaren waarbij het soms opliep tot wel 40 procent. Afgelopen jaar hebben we maatregelen getroffen om het aantal afvallers te beperken. Zo is er onder andere een studentmentoraat ingevoerd en is het docent-tutoraat geïntensiveerd. In het eerste semester van het eerste jaar zijn er ook meer contacturen, en de opleiding werkt met deeltoetsen en snelle herkansingsregelingen. Daarnaast heeft de opleiding dit jaar voor het eerst Studiestart georganiseerd, een intensieve studiedag voorafgaand aan het academisch jaar, voor iedereen die zich definitief voor de opleiding heeft aangemeld. De dag schept een realistisch beeld van de studie en aanstaande studenten hebben zo de mogelijkheid om te beoordelen of de opleiding wel echt bij hen past en om hun keuze eventueel te heroverwegen. Studiestart bleek een groot succes. Wat de uiteindelijke effecten zijn, weten we volgend jaar.”

In Rotterdam krijgt ook circa 30 procent van de studenten een bindend afwijzend studieadvies. “Wij hebben ons curriculum enkele jaren geleden heel ingrijpend hervormd. Alle eerstejaars zitten nu in kleine groepjes van maximaal 20 studenten. Daarnaast is het systeem schoolser geworden. Meer verplichte aanwezigheid en opdrachten. Het aantal afvallers zal hierdoor afnemen. Maar ik verwacht vooral dat onze studenten sneller met hun studie klaar zullen zijn”, aldus decaan Maarten Kroeze van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Ministerie van Justitie en Veiligheid zoekt een

Scroll naar boven