Rechtenfaculteiten verzetten zich tegen instellingscollegegeld

Delen:

Een aantal rechtenfaculteiten is het oneens met de invoering van het zogenoemde instellingscollegegeld. Volgens de faculteiten strookt dit niet met het beleid om Nederland tot een kenniseconomie te ontwikkelen. Andere vinden het juist goed dat studenten zich gaan realiseren dat onderwijs geld kost en vragen bedragen tot 7000 euro per student.

Door een recente wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek moeten hogescholen en universiteiten aan studenten, die een tweede bachelor- of masterdiploma willen behalen, meer collegegeld vragen. De hoogte van het dit instellingcollegegeld is minimaal de hoogte van het wettelijk collegegeld en wordt vastgesteld door de instelling. Doorgaans valt dit aanzienlijk hoger uit dan het wettelijk collegegeld.

“Aan de ene kant snap ik de maatregel. Er zijn studenten die zich bijvoorbeeld voor meerdere studies inschrijven en vervolgens nooit komen opdagen. Het is wat dat betreft veel te vrijblijvend. Ik denk daarom dat het goed is dat mensen beseffen dat het geld kost om een opleiding aan te bieden. Aan de andere kant vind ik de maatregel onbesuisd. Het is jammer dat het jonge talentvolle mensen met ambitie moeilijk wordt gemaakt om een tweede studie te doen. Ik denk dat je juist moet stimuleren dat mensen in meer richtingen afstuderen”, aldus decaan Maarten Kroeze van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Decaan Carel Stolker (Universiteit Leiden) vindt ook dat studenten zich moeten realiseren dat onderwijs niet gratis is. “Als studenten bijvoorbeeld een tweede of derde master gaan doen, betaalt niet de overheid dat , maar de universiteit. Dus ofwel de student moet dat zelf betalen of de universiteit moet bijspringen. Dat willen we doen voor een klein getalenteerde groep, maar op grootschalig niveau kan dat niet. Dat gaat ten koste van het budget voor onderwijs en onderzoek. Gelukkig krijgen we nog wel geld van de overheid voor studenten die hun eerste master doen. Er is wel eens sprake van geweest om ook dat af te schaffen en dan hadden we aan alle masterstudenten een hoog collegegeld moeten vragen.”

Volgens vice-decaan Theo de Roos van de Universiteit van Tilburg betekent het niet dat door deze wetswijziging meer geld zou overblijven voor universiteitsonderzoek. “Het is niet zo dat als er geld overblijft in het ene potje, het ergens anders bijkomt. Wij vinden het een heel nare maatregel. Onze rechtenfaculteit vindt het helemaal niks dat mensen met een academische belangstelling op deze manier worden gestraft.”

De rechtenfaculteit van de Radboud Universiteit Nijmegen laat bij monde van directeur Arjen Peters van het faculteitsbureau weten dat het vragen van een hoger collegegeld haaks staat op het beleid om Nederland te ontwikkelen tot een kenniseconomie. “Een hoger collegegeld belemmert de ontwikkeling van talenten en beperkt de mogelijkheden om het arbeidsmarktperspectief te verbreden of te verbeteren. Vooral het laatste punt is voor een aantal afgestudeerden uit WO en HBO reden om in voltijd- of deeltijdvariant alsnog een rechtenstudie te volgen aan een universiteit. Het bestuur van de faculteit zal het College van Bestuur dan ook adviseren om voor tweede studies géén hoger collegegeld te vragen”, aldus Peters.

Hoewel Jaap Dijkstra, onderwijsdirecteur van de rechtenfaculteit, het hogere instellingsgeld persoonlijk geen goede zaak vindt, heeft het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen toch besloten het dit studiejaar al in te voeren. Dijkstra: “Dat komt bij ons neer op zes tot zeven duizend euro. Wij hadden verwacht dat de instroom van bijvoorbeeld hbo-ers daarom minder zou zijn, maar tot nu toe merken we daar niet veel van. Persoonlijk vind ik die verhoging ongelukkig. De overheid wil een kenniseconomie. Mensen moeten zich goed scholen, maar vervolgens hangt daar fiks prijskaartje aan. Het is een overheidstaak om goede en betaalbare scholing aan te bieden. Als mensen een opleiding willen volgen, moet je daartoe de ruimte bieden.”

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Ministerie van Justitie en Veiligheid zoekt een

Scroll naar boven