Rechtsbijstand: langzaam afgebouwd, commerciële kantoren gaan betalen

Goede rechtsbijstand is cruciaal voor de toegang tot het recht. Dat is het uitgangspunt van minister Dekker (Rechtsbescherming), die daarbij inzet op minder procedures. Komend jaar is er voor de sociaal advocaten 154 miljoen euro beschikbaar, de jaren daarna neemt dat in rap tempo af. Commerciële kantoren mogen financieel bijspringen. Dat blijkt uit de Justitiebegroting.

Delen:

Rechtsbijstand: langzaam afgebouwd, commerciële kantoren gaan betalen - Mr. online
Foto: Mohamed Hassan/Pixabay

Het kabinet heeft besloten de komende jaren extra geld uit te trekken voor – wat wordt genoemd – een betere vergoeding voor sociaal advocaten, mediators en bijzondere curatoren. Daarvoor wordt de vergoeding voor sociale advocaten ‘in overeenstemming gebracht met de voor de werkzaamheden gemiddelde tijdsbesteding’. Voor 2022 wordt hiervoor 154 miljoen (incl. btw) beschikbaar gesteld, in lijn met scenario 1 van de Commissie-Van der Meer. Daarmee moeten de vergoedingen voor sociale advocaten ‘op niveau zijn gebracht’, vindt het kabinet.

Minder procedures

Dat bedrag is echter éénmalig. Het kabinet zet de eerder ingezette lijn van ‘meer oplossingen, minder procedures’ verder door. Het huidige stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand is niet toekomstbestendig, aldus Dekker. De vernieuwing van het stelsel houdt onverkort in: snellere en meer laagdrempelige hulp voor mensen met problemen. Daardoor zal beroep op rechtsbijstand in de toekomst naar verwachting afnemen. Ook verwacht het kabinet een grotere (financiële) tegenprestatie van commerciële advocatenkantoren: zij mogen best een grotere maatschappelijke inzet leveren voor mensen met een kleine portemonnee. Deze maatregelen moeten ertoe leiden dat het bedrag voor de sociale advocatuur na het komend jaar (154 miljoen) verder afneemt: 144 miljoen in 2023, 124 miljoen in 2024 en vanaf 2025 een structureel bedrag van 64 miljoen per jaar.

Laagdrempelige toegang

Het is een lijn die het kabinet al langer voorbereidt. Zo werd in 2018 een meerjarig programma gestart om het stelsel te vernieuwen, met minder ‘verkeerde financiële prikkels’ en ongelijkheid in toegang tot het recht, en ‘betere vergoedingen’ voor professionals in het stelsel. “In 2025 moet er een stelsel staan waarin iedere rechtzoekende op een laagdrempelige, snelle en integrale manier een oplossing kan vinden voor zijn of haar probleem.” Dekker werkt daarbij met drie hoofdlijnen: laagdrempelige toegang en advies voor iedereen, goede rechtshulp door professionals tegen een adequate vergoeding en een burgergerichte overheid met oog voor de menselijke maat.

Juridisch Loket

Hierbij gaat het Juridisch Loket een steeds belangrijkere rol spelen. Zo wordt bekeken of de zelfredzaamheidstoets onder de Wet op de rechtsbijstand nog bij de tijd is. Om te voorkomen dat burgers tussen wal en schip raken ontwikkelden de Raad voor Rechtsbijstand, het Juridisch Loket en de Nederlandse Orde van Advocaten een gezamenlijke aanpak. Als deze organisaties signalen ontvangen die daartoe aanleiding geven, helpt het Juridisch Loket deze burgers snel of verwijst ze door naar de juiste professional. Voor zaken die te complex zijn om in de eerste lijn af te handelen, verstrekt de Raad (tijdelijk) een lichte adviestoevoeging aan advocaten op grond van de Regeling adviestoevoeging zelfredzaamheid.

Bestuursrecht

Verder worden ‘onnodige procedures’ in het bestuursrecht verder teruggedrongen, bijvoorbeeld door vanuit burgerperspectief een digitaal bezwaarplatform te ontwikkelen voor gemeenten. In dit alles moet de burger centraal staan, niet de procedure. Dat leidt ook tot aanpassingen van de Algemene wet bestuursrecht. De Awb zal meer mogelijkheden én verplichtingen bevatten voor bestuursorganen om maatwerk te leveren als zij beslissingen nemen die burgers rechtstreeks treffen. De algemene beginselen van behoorlijk bestuur zijn daarbij leidend.

Maatschappelijk effectieve rechtspraak

Tot slot investeert het ministerie van Justitie en Veiligheid in een betere aansluiting van de rechtspraak op behoeften van burgers. Daarbij wordt onder andere gekeken naar de schuldenrechter en de wijkrechtbank in Oost-Brabant. De rechtspraak gaat investeren in experimenten met maatschappelijk effectieve rechtspraak, ook in het strafrecht. “Eerder ingrijpen bij conflicten met alternatieve manieren van conflictbeslechting voorkomt onnodige escalatie van het conflict en daarmee lange en stressvolle procedures.”

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Scroll naar boven