Rechtsbijstandsverzekeraar: ook advocaat betalen voor overheidsprocedure

Delen:

Beeld bij DAS rechtsbijstand2Rechtsbijstandsverzekeraars moeten ook een advocaat betalen voor overheidsprocedures. Dat is het gevolg van twee arresten van het Europese Hof van Justitie.

Eerder oordeelde het hof in het arrest Sneller/DAS, C-442/12 dat een verzekerde in administratieve en gerechtelijke procedures recht heeft op rechtsbijstand door een advocaat, en geen genoegen hoeft te nemen met een werknemer van de verzekeraar.

In de twee recente arresten komt de vraag aan de orde is of dit ook geldt voor procedures bij de overheid. Die vraag is nu met ja beantwoord. In het ene arrest (Zaak C-460/14 Massar) vroeg de verzekerde aan DAS Rechtsbijstand vergeefs of deze de kosten wilde betalen voor rechtsbijstand door een externe advocaat. Het ging om een ontslagprocedure bij het UWV. Volgens DAS gaat het hierbij echter niet om een gerechtelijke of een administratieve procedure, maar om een procedure bij een overheidsorgaan. Die zou niet gedekt zijn door de rechtsbijstandsverzekering.

In het andere arrest C-5/15 Büyüktipi ging het om een administratieve bezwaarprocedure tegen het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), dat vaststelt op welke zorg op iemand recht heeft op grond van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.

In zijn arresten van bevestigt het Hof dat het begrip ‘administratieve procedure’ in richtlijn 87/344 (rechtsbijstandverzekeringen) ook slaat op procedures in deze zaken. De betrokkenen hebben dus recht op bijstand door een externe advocaat.

DAS gaat deze kosten voortaan vergoeden, meldt het bedrijf op de website. DAS zegt dat de eigen juristen de verzekerde altijd wijzen op de mogelijkheid om een externe advocaat te kiezen, zodra de vrije advocaatkeuze van toepassing is. “Dit zal vanaf heden dus ook gebeuren bij ontslagprocedures bij UWV en bezwaarprocedures in het bestuursrecht. Als een verzekerde van die mogelijkheid gebruikmaakt, zal DAS de redelijke en noodzakelijke kosten van die advocaat vergoeden.” Volgens schattingen van het Verbond van Verzekeraars gaat het om jaarlijks 40.000 tot 60.000 zaken.

Klanten die eerder van DAS het deksel op de neus kregen voor deze kostenvergoeding bij bestuursrechtelijke procedures (zoals bij het UWV of Gemeente) kunnen alsnog om vergoeding vragen. DAS is vooralsnog niet van plan de polisvoorwaarden aan te passen.

Volgens DAS verandert er verder voor de klanten niets. “Zodra een verzekerde een zaak bij DAS meldt en deze valt onder de polisvoorwaarden, gaan de juridisch specialisten van DAS aan de slag,” meldt DAS op de eigen website. “Zij behandelen alle juridische vragen en geschillen zelf en schakelen een advocaat in indien de wet of onze polisvoorwaarden dit vereisen. Dit blijft dus zoals het was.”

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven