Rusland eist inzage in eigendomsstructuur van private vennootschappen

Delen:

Bijna precies een jaar na de inwerkingtreding van de vierde anti-geldwitwas richtlijn van de EU zijn in Rusland op hetzelfde gebied wetswijzigingen inwerking treden. Het gaat enerzijds om de Federale Wet Nr.215-FZ “Aangaande wijzigingen in de Federale Wet op Tegenmaatregelen tegen de legitimisering (witwassen) van illegaal verkregen inkomsten en het financieren van terrorisme”. Anderzijds werden straffen en boetes opgenomen in de Wet op de Adminstratieve Overtredingen van de Russische Federatie” voor overtredingen van voornoemde wetsbepalingen. Op deze wijze wordt een expliciet vereiste aan rechtspersonen geïntroduceerd om volledige en bijgewerkte informatie ter beschikking te houden met betrekking tot de uiteindelijke (beneficiaire) eigenaren.

Sinds 21 december 2016 moeten alle rechtspersonen in Rusland in staat zijn hun uiteindelijke beneficiaire eigenaren te identificeren en om de gegevens daarover in te dienen bij de daartoe aan te wijzen overheidsorganen van de Russische Federatie.

In het bijzonder moeten alle vennootschappen in Rusland:

  • de informatie over hun uiteindelijke beneficiaire eigenaren verzamelen en die stappen nemen die redelijkerwijs van hen gevraagd kunnen worden en die praktisch zijn om dezen te identificeren;
  • de informatie over hun uiteindelijke beneficiaire eigenaren en de informatie over de genomen stappen om dezen te identificeren gedurende 5 jaar bewaren;
  • eens per jaar de informatie over de uiteindelijke beneficiaire eigenaren bijwerken en de eventuele wijzigingen opslaan;
  • de details betreffende de uiteindelijke beneficiaire eigenaren indienen bij de daartoe aangewezen overheidsorganen, waaronder mede begrepen de belastingdienst wanneer een overheidsorgaan daar om vraagt.

De overheid zal de procedure en de deadlines voor de indiening van de informatie over de uiteindelijke beneficiaire eigenaren op korte termijn bekend maken.

Op het niet nakomen van de verplichting om de uiteindelijke beneficiaire eigenaren te identificeren, de informatie daarover en over de stappen die daartoe genomen zijn op te slaan en jaarlijks bij te werken, alsmede de verplichting om al deze informatie op verzoek van de overheid aan te bieden zijn administratieve boetes gesteld. Deze vallen onder artikel 14.25.1 van de Russische Wet op Administratieve Overtredingen. De boetes varieren van 30,000 tot 40,000 roebel (450-600 euro) voor bestuurders en van 100,000 tot 500,000 roebel (1500 – 7700 euro) voor de rechtspersoon.

In onze praktijk hebben we een jarenlange ervaring met het verzamelen van uittreksels, aandeelhoudersregisters en vergelijkbare stukken in het kader van het openen en bijhouden van bankrekeningen. De banken in Rusland stellen hoge -en soms onvervulbare- eisen om de “UBO” te identificeren. Nu is dat dus uitgebreid naar alle rechtspersonen in Rusland.

De vraag is of de overheid net zo ver zal gaan als sommige banken en paspoortkopieën van de uiteindelijke eigenaren wil zien alsmede hun prive-adres en telefoonnummer. De praktijk zal het leren.

Ik raad iedereen met een rechtspersoon in Rusland aan om zo snel mogelijk een mapje aan te maken met het opschrift “Uiteindelijke Beneficiare Eigenaren” (in het Russisch uiteraard) en om daarin op zijn minst kopieën van uittreksels en aandeelhoudersregisters te bewaren met de identificatiegegevens van de eigenaren van de vennootschap tot en met de eigenaren van de holdingvennootschap die boven de spreekwoordelijke kerstboom staat. Het mogen gewone kopieën zijn maar bij voorkeur niet ouder dan een jaar. En natuurlijk met een Russische vertaling erbij.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven