Samenwerking AuditNow, ComplyNow en Viotta Advocaten inzake Wwft

Viotta Advocaten, AuditNow en ComplyNow zijn een samenwerking aangaan op het gebied van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Delen:

SAMENWERKING AUDITNOW, COMPLYNOW EN VIOTTA ADVOCATEN INZAKE WWFT

De reden voor de samenwerking is de (inter)nationaal toenemende strijd tegen financieel-economische criminaliteit en
cybercriminaliteit. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd zijn er steeds meer én in toenemende mate goed geoutilleerde criminele partijen actief op het gebied van witwassen, terrorismefinanciering en cybercriminaliteit. Dat vraagt van overheden, toezichthouders én de instellingen die de Wwft moeten naleven een steeds actievere houding, legt ComplyNow uit.

Trend

“Waar voorheen vooral aandacht was voor de poortwachtersfunctie van banken, zien we dat deze steeds meer verschuift richting andere partijen zoals makelaars, belastingadviseurs, trustkantoren, accountants, advocaten en notarissen. Ook nieuwe partijen zoals cryptodienstverleners spelen een steeds belangrijkere rol. Viotta Advocaten, AuditNow en ComplyNow zien dat deze trend al geruime tijd gaande is maar constateren dat ze elk afzonderlijk op het gebied van de Wwft soms aanvullende expertise missen.

De samenwerking

De samenwerking behelst dat beide partijen hun krachten bundelen om alle belanghebbenden op het gebied van de Wwft gezamenlijk te helpen om te voldoen aan de steeds belangrijker wordende wet- en regelgeving met betrekking tot voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering. “Iedere organisatie die onder de Wwft valt en hierin getraind wil worden vanuit juridisch én
praktisch perspectief is bij deze samenwerkingspartners aan het juiste adres. Daarnaast is binnen de samenwerking Viotta Advocaten beschikbaar voor cliënten die een geschil hebben in het kader van de Wwft (bijvoorbeeld over een (dreigende) bestuurlijke maatregel), AuditNow verzorgt de onafhankelijke toetsing van geïmplementeerde regelgeving en ComplyNow
adviseert over de praktische invulling van de naleving van de Wwft. De samenwerking tussen beide partijen betekent dat de strijd tegen witwassen, terrorismefinanciering en cybercrime een nieuw tijdperk ingaat.”

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Scroll naar boven