Samson voorzitter Adviescollege Levenslanggestraften

Delen:

Foto: Shutterstock

Rieke Samson-Geerlings wordt voorzitter van het Adviescollege Levenslanggestraften. De ministerraad heeft haar benoemd op voordracht van staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie. De benoeming gaat in per 1 april 2017.

Het Adviescollege Levenslanggestraften zal de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie adviseren of een levenslanggestrafte na de eerste 25 jaar celstraf in aanmerking kan komen voor re-integratie-activiteiten, voorafgaand aan de herbeoordeling.

Daarvoor wordt in het Pieter Baan Centrum een risicoanalyse uitgevoerd. Hierbij wordt onder meer gekeken naar persoonlijkheidsontwikkeling en gewelddadig gedrag. Het adviescollege beoordeelt of de uitkomsten van deze onderzoeken aanleiding geven om de gedetineerde te laten starten met zijn re-integratie. Bij dit advies worden de belangen van nabestaanden en slachtoffers nadrukkelijk gewogen. Het adviescollege beoordeelt per geval of en zo ja welke eventuele activiteiten passend zijn.

Het college is momenteel in oprichting, de werving van de overige leden is reeds in gang gezet. Het college zal uiteindelijk naast de voorzitter bestaan uit twee juristen, een psycholoog en een psychiater. Naar verwachting zal het college per mei 2017 voltallig zijn en van start gaan.

Door een arrest van de Grote Kamer van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) is Nederland gedwongen zijn beleid voor langgestraften aan te passen. Bij gedetineerden die een levenslange celstraf opgelegd hebben gekregen, moet na 25 jaar bekeken worden of ze terug kunnen keren in de maatschappij. Als dat niet kan, wordt de straf omgezet in een celstraf van een maximaal aantal jaar. Een gevangenisstraf mag namelijk niet uitzichtloos zijn, stelt het EHRM.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven