Sander Dekker: aantal gestopte sociaal advocaten niet verontrustend

Delen:

De afgelopen jaren zijn 343 sociaal advocaten gestopt. De hoge werkdruk en de lage vergoeding zouden hieraan ten grondslag liggen. In antwoord op Kamervragen noemt minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) de cijfers “niet verontrustend.”

Kamerlid Michiel van Nispen (SP) had kamervragen ingediend over het aantal gestopte sociaal advocaten, en vroeg of Dekker ‘geschrokken’ was van de cijfers.

In zijn antwoord haalt Dekker de cijfers van de Raad voor de Rechtsbijstand aan. “Het totale aantal advocaten dat toevoegingen deed is in 2017 ten opzichte van 2016 met 2 procent gedaald, van 7410 naar 7260. In dezelfde periode nam het aantal toevoegingen met 6,8 procent af van 445.705 naar 415.618. Deze cijfers wijzen erop dat deze afname niet verontrustend is, omdat voor een goede werking van het stelsel voldoende rechtsbijstandverleners in het stelsel werkzaam zijn.”

Wel onderschrijft Dekker het belang van de sociale advocatuur in de bescherming van rechtstatelijke waarden en van het garanderen van toegang tot recht voor iedereen. Hij is het met Van Nispen eens dat de rechtsbijstand voldoende aantrekkelijk moet zijn om op termijn genoeg kwalitatief goede advocaten aan het stelsel te blijven binden. “Ik streef ernaar om, binnen de kaders van het regeerakkoord, een stelsel vorm te geven waarin de rechtzoekende een snelle, laagdrempelige en adequate oplossing van zijn of haar geschil wordt geboden én waarin de betrokken professional een adequate vergoeding ontvangt.”

Verder herhaalt Dekker dat de opdracht uit het regeerakkoord luidt dat het stelsel van rechtsbijstand wordt herzien langs de lijnen van de rapporten van de commissie-Wolfsen en de commissie-Van der Meer binnen de bestaande budgettaire kaders. “Ik voel de urgentie om op korte termijn veranderingen tot stand te brengen,” schrijft Dekker daar nu over.

Dekker zegt dat het oplossen van de grootste knelpunten bij het familierecht de prioriteit krijgt, omdat volgens het rapport van de Commissie-Van der Meer daar de urgentie op dit moment het grootst is. “Over de verdere uitwerking van de modernisering van het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand, zal ik uw Kamer binnenkort informeren.“

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Scroll naar boven