Strategie voor naleving Handvest van de grondrechten

Delen:

De Europese Commissie heeft gister een strategie vastgesteld die ervoor moet zorgen dat het Handvest van de grondrechten van de EU – dat sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon juridisch bindend is geworden – daadwerkelijk ten uitvoer wordt gelegd.

In elk stadium van het wetgevingsproces – van de eerste voorbereidende werkzaamheden in de Commissie tot de vaststelling van ontwerpwetgeving door het Europees Parlement en de Raad en vervolgens bij de toepassing ervan door EU-lidstaten, zal de Commissie er op toezien dat alle EU-wetgeving in overeenstemming is met het Handvest. De Commissie zal burgers informeren wanneer zij zich kan mengen in kwesties die de grondrechten betreffen en een jaarverslag publiceren over de toepassing van het Handvest waarin de balans wordt opgemaakt van de vooruitgang die is bereikt. De Commissie geeft daarmee gehoor aan oproepen van het Europees Parlement.

“Het Handvest weerspiegelt onze gemeenschappelijke waarden en constitutionele erfenis”, aldus vicevoorzitter Viviane Reding, EU-commissaris voor Justitie, grondrechten en burgerschap. “Het Handvest moet het kompas voor al het EU-beleid zijn. De Europese Commissie, en met name haar departement Justitie, zal er zeer alert op zijn dat het Handvest wordt geëerbiedigd in alle voorstellen voor EU-wetgeving en in alle door de Raad en het Europees Parlement aangebrachte amendementen en ook wordt nageleefd door de lidstaten bij de tenuitvoerlegging van EU-wetgeving. De vandaag door de Commissie vastgestelde strategie is een belangrijke stap voorwaarts bij de totstandbrenging van een Europese grondrechtencultuur.”

Klik voor het gehele bericht hier.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven