Te weinig vreemdelingen kennen Juridisch Loket

Delen:

Het Juridisch LoketTe weinig ingesloten vreemdelingen weten de weg naar het naar het Juridisch Loket te vinden. Daarom moet de bekendheid van het Loket binnen detentiecentra worden vergroot. Dat concluderen wetenschappers van het Instituut voor Strafrecht en Criminologie van de Universiteit Leiden. Zij deden in opdracht van de Raad voor Rechtsbijstand onderzoek naar de beleving en ervaringen van ingesloten vreemdelingen in het Detentiecentrum (DC) Zeist met het spreekuur van het Juridisch Loket.

Het advies is om de voorlichting beter aan te laten sluiten bij het referentiekader van de ingesloten vreemdelingen, de interne taakverdeling aan te scherpen en de intermediaire rol tussen vreemdeling en advocaat uit te bouwen, om zo de toegankelijkheid van het Juridisch Loket in DC Zeist voor ingesloten vreemdelingen te verbeteren.

Er is ook nog winst is te behalen als het Juridisch Loket meer als tussenschakel optreedt tussen vreemdelingen en hun advocaten. Dat laatste vindt ook een deel van de advocaten. Volgens het Juridisch Loket kunnen de juristen van het Loket advocaten ondersteunen in hun dienstverlening aan de ingeslotenen. De juristen kunnen optreden als tussenschakel wanneer de advocaat door de reisafstand zijn cliënt niet kan bezoeken. Ook kunnen zij uitspraken uitleggen, boodschappen met een toelichting overbrengen, en praktische zaken regelen, bijvoorbeeld op verzoek van een advocaat documenten laten ondertekenen. Het Juridisch Loket is inmiddels begonnen met het uitvoeren van de recente aanbevelingen.

Spreekuur

Het Juridisch Loket verzorgt sinds 2008 een spreekuur in het DC Zeist. Enkele jaren geleden deed de Inspectie voor de Sanctietoepassing (ISt) de aanbeveling om de bekendheid van het Juridisch Loket binnen DC Zeist te vergroten om de drempel voor ingesloten vreemdelingen te verlagen. Er zijn toen maatregelen genomen om de zichtbaarheid en de effectiviteit van de dienstverlening van het Juridisch Loket te verbeteren. Medewerkers zijn aanwezig op vaste tijden, er is voorlichtingsmateriaal verspreid en er worden kennismakingsgesprekken gevoerd met nieuwe ingeslotenen.
Het doel van het recente onderzoek was om te kijken hoe bekend het loket nu is bij vreemdelingen, of de rechtshulpverlening nog toegankelijker zou kunnen worden gemaakt en zo ja, hoe.
Uit de recente resultaten blijkt niet alleen dat de bekendheid van het Loket nog beter kan. Ook komt naar voren dat als het Juridisch Loket wel bekend is bij vreemdelingen en dat als zij advies hebben gevraagd, ze soms tevreden zijn en soms ook teleurgesteld. Dit lijkt samen te hangen met de verwachtingen die vreemdelingen hebben. De meeste ingeslotenen hopen bijvoorbeeld alsnog legaal in Nederland te mogen blijven; anderen beseffen dat het Juridisch Loket hen daarbij niet kan helpen en maken juist daarom geen gebruik van rechtshulpverlening.

Commissie van Toezicht

Het Loket verzorgt ook spreekuren in inrichtingen voor vreemdelingenbewaring in Rotterdam en Amsterdam. Jaarlijks stellen de vreemdelingen 411 vragen aan het loket. Dat gaat om uiteenlopende zaken, zoals advies en informatie over het verblijfsrecht. Maar ook andere vragen, bijvoorbeeld over de Commissie van Toezicht, een advocaat of mediator of een andere organisatie. Soms gaat het over zorg en familierecht.

De meeste zaken worden afgedaan met advies en informatie en leiden niet tot procedures. Soms wordt er contact opgenomen met de advocaat van de vreemdeling of een organisatie om informatie op te vragen en de vreemdeling het juiste advies te geven.

Het Juridisch Loket doet niet aan belangenbehartiging. Wanneer dat noodzakelijk is, of een juridische procedure opgestart moet worden, wordt de vreemdeling verwezen naar een advocaat.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Scroll naar boven