Teeven antwoordt op vragen over dreigend conflict met Advocatenorde

Delen:

Staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) heeft geantwoord op Kamervragen die Tweede Kamerlid Sharon Gesthuizen (SP) stelde naar aanleiding van het bericht ‘Dreigend conflict Advocatenorde en Teeven over toezicht’ dat vorige maand op deze website verscheen.

In dat eerdere bericht staat dat de meningsverschillen tussen de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) en het ministerie van Veiligheid en Justitie over het toezicht op de advocatuur zich toespitsen.

Op de vraag van Gesthuizen of Teevens voornemens is om het dreigende conflict of in ieder geval de dreigende patstelling af te wenden door in gesprek te gaan met de NOvA, antwoordt hij: “Met de NOvA wordt periodiek overleg gevoerd op ambtelijk en bestuurlijk niveau over zowel dit onderwerp als andere onderwerpen die de advocatuur aangaan. Dit reguliere overleg zal onverminderd worden voortgezet. Zoals eerder al is opgemerkt, ligt een ontwerp voor de regeling van het nieuwe toezicht thans ter advisering bij de Raad van State voor. Nadat de Afdeling advisering van de Raad van State advies heeft uitgebracht, zal ik bezien of en in hoeverre nader overleg met de NOvA in de rede ligt.”

De reactie van Teeven komt er vooral op neer dat er moet worden gewacht op de (tweede) nota van wijziging (tot aanpassing van de Advocatenwet, de Wet op de rechtsbijstand en de Wet tarieven in burgerlijke zaken in verband met de positie van de advocatuur in de rechtsorde) naar aanleiding van kritiek door de Advocatenorde. Die nota ligt nu bij de Raad van State voor advies. Dit moet dus nog naar de Tweede Kamer worden gestuurd. Het is nog maar de vraag of het wetsvoorstel niet controversieel zal worden verklaard en daarmee niet meer behandeld zal worden door de huidige Kamer.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Scroll naar boven