Juridisch nieuws

‘UvA-hoogleraar ook in de fout als raadsheer’

Foto: Depositphotos

NRC mag een ex-hoogleraar Arbeidsrecht van de Universiteit van Amsterdam niet bij zijn volledige naam noemen in de berichtgeving over zijn grensoverschrijdend gedrag. Dat heeft de rechtbank Amsterdam beslist. Uit de NRC-berichtgeving blijkt ook dat de voormalige hoogleraar als plaatsvervangend-raadsheer meerdere misstappen beging.

De vanwege beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag vertrokken en later ontslagen hoogleraar B. had op 7 mei een kort geding aangespannen tegen NRC, dat op het punt stond een artikel te publiceren waarin uitgebreid uit de doeken wordt gedaan wat dit gedrag behelsde. NRC deed langdurig onderzoek naar (seksueel) wangedrag en machtsmisbruik door B., die tot eind 2018 verbonden was aan de vakgroep arbeidsrecht van de UvA.

De ex-hoogleraar eiste dat de krant zijn voor- en achternaam, foto en de naam van de sectie Arbeidsrecht van de UvA niet zou vermelden. De rechtbank gaf hem gelijk op het punt van zijn persoonlijke gegevens, met inbegrip van verwijzingen via hyperlinks, twitterberichten en citaten van derden, maar op het laatste punt niet. NRC gaat tegen de uitspraak in beroep.

Strijd met de regels

Ook als plaatsvervangend-raadsheer bij het gerechtshof Amsterdam heeft B. steken laten vallen, blijkt uit het artikel in NRC. De president van het Amsterdamse hof zou hem vermanend hebben toegesproken, toen hij ontdekte dat B. zich op de website van het advocatenkantoor van zijn vrouw − waar hij adviseur was − niet alleen als hoogleraar aanprees maar ook als raadsheer-plaatsvervanger bij het hof. “Een miskleun, stelt het hof. Helemaal omdat B. zijn nevenfunctie als commercieel adviseur daar niet heeft opgegeven, ondanks een verplichting daartoe. B. schrikt en past het direct aan.” Daarnaast zou volgens NRC door een advocaat meermaals legal opinions van B. naar het gerechtshof in Amsterdam zijn gestuurd met het verzoek die toe te voegen aan een zaakdossier, terwijl dat in strijd is met de regels van het hof die voorschrijven dat hof-medewerkers niet in een andere hoedanigheid cliënten adviseren in zaken die bij dat hof (kunnen gaan) dienen. “Een ernstige faux pas, is de conclusie van de leiding van het hof, waarover dringend moet worden gesproken.” Voordat het daarvan kon komen, legde B. zijn functie als raadsheer-plaatsvervanger neer. Op zijn LinkedIn-pagina zei B. zelf over zijn vertrek: “Na jaren bij het hof is het tijd voor een nieuwe uitdaging.”

Signalen gemist

De UvA erkent in een persbericht dat er signalen zijn gemist, en dat “het gevoel van onveiligheid daardoor veel te lang heeft kunnen bestaan”. De universiteit belooft beterschap. “In de afgelopen maanden is bij de sectie interim management aangesteld en zijn gesprekken gevoerd met alle afdelingsvoorzitters, om te voorkomen dat er signalen gemist worden. Binnen de afdelingen worden gesprekken georganiseerd om te stimuleren dat medewerkers zich vrij voelen om elkaar aan te spreken op gedrag. Zorg voor sociale veiligheid wordt als training aangeboden aan leidinggevenden.”
In het persbericht wordt gesteld dat sociale veiligheid prioriteit heeft op de universiteit. Er zijn 21 vertrouwenspersonen. Daarnaast is er een klachtenregeling en kunnen medewerkers en studenten terecht bij een klachtencommissie. “De bekendheid van deze mogelijkheden zal nog sterker onder de aandacht worden gebracht onder studenten en medewerkers.”

Wilt u geen belangrijk juridisch nieuws meer missen?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Over de auteur

redactie Mr.

redactie Mr.

Recente vacatures

Recente vacatures