Veel misverstanden rond illegaal downloaden en internet

Delen:

De ministeries van Economische Zaken, Financiën, Justitie en Ontwikkelingssamenwerking hebben sinds 21 juni 2010 zestig reacties ontvangen op de onderhandelingstekst van de Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA).

Door middel van de internetconsultatie hebben de ministeries belanghebbenden over ACTA geïnformeerd en hen in de gelegenheid gesteld een reactie te geven op het in april 2010 op het internet gepubliceerde conceptverdrag. Met de consultatie wil de minister van Economische Zaken een bijdrage leveren aan de transparantie van het ACTA-proces. Dat zorgt voor draagvlak en maakt inzichtelijk waar alle betrokken voor staan en wat hun doel is, met als uiteindelijk doel een succesvol akkoord. Nederland maakt zich al lange tijd hard voor een transparanter proces.

Economische schade voorkomen

ACTA is gericht op het maken van betere internationale afspraken om schade door namaak en piraterij te voorkomen. Het gaat om een fenomeen van internationale omvang met ernstige gevolgen waar veel ondernemers de dupe van zijn omdat hun producten worden nagemaakt en zij hun kosten voor bijvoorbeeld innovatie zo niet kunnen terugverdienen. De OESO berekende zelfs dat in de internationale handel in namaakproducten 150 miljard euro omgaat. De waarde van de totale handel en smokkel van gekopieerde producten was vermoedelijk honderden miljarden hoger volgens de OESO. Ook uit het oogpunt van de consumentenbescherming, de volksgezondheid en de openbare veiligheid dienen deze praktijken effectief bestreden te worden. Denk bijvoorbeeld aan namaakinjectienaalden en grootschalige namaak van door Nederlandse bedrijven ontworpen producten.

Veel misverstanden en wens tot meer openheid

Uit de consultatie blijkt dat er veel misverstanden bestaan rond illegaal downloaden en internet. De bestaande EU-afspraken zijn echter het uitgangspunt bij de onderhandelingen. In die zin zal ACTA naar verwachting niets wijzigen. Nederland is ook niet voornemens om verplichtingen voor internetproviders ten aanzien van de inhoud van documenten in te voeren. Ook is Nederland niet voornemens om een three strikes out beleid in te voeren, zoals bijvoorbeeld in Frankrijk. Dit blijft ook na ACTA aan de EU-lidstaten zelf.

Een aantal landen, waaronder Nederland, ervaart het gebrek aan transparantie rondom de onderhandeling als een groot probleem. Ook veel reacties bij de consultatie zijn hierop gericht. De minister van Economische Zaken heeft zich ook diverse malen uitdrukkelijk uitgelaten dat het ACTA-proces transparanter moet. Nederland blijft zich hier sterk voor maken in ACTA-verband. Als het aan Nederland ligt worden de teksten na afloop van elke onderhandelingsrondes weer openbaar gemaakt. De onderhandelende partijen zijn overeengekomen voor ondertekening de volledige tekst van ACTA openbaar te maken.

Onderhandelingen

Van 16 tot en met 20 augustus 2010 heeft in Washington de tiende onderhandelingsronde van ACTA plaatsgevonden. De ACTA-deelnemers hebben daar onder meer gesproken met vertegenwoordiger van NGO’s en bedrijfsleven. Na afloop hebben de ACTA-deelnemers nogmaals verklaard dat ACTA niet bedoeld is om nieuwe intellectuele eigendomsrechten in het leven te roepen of om de omvang van bestaande intellectuele eigendomsrechten te wijzigen. De volgende onderhandelingsronde vindt plaats in september 2010.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven