Verdacht maken van advocatuur ondermijnt rechtsbescherming

De Nederlandse Orde van Advocaten (Orde) hekelt kritiek die de complete advocatuur in een kwaad daglicht stelt. De Orde verscherpt uit eigen beweging het toezicht op en de handhaving van haar regels en spoort advocaten aan om zichtbaar te zijn in maatschappelijk debat over de rechtsstaat. Maar ze verwacht van opinieleiders evenzeer oog voor het publieke belang waar de advocatuur in ons land voor staat.

‘Generaliserende kritiek die de advocatuur ten onrechte in het verdachtenbankje plaatst, ondergraaft uiteindelijk het draagvlak voor rechtsbescherming in ons land. Dat kan iedereen vroeg of laat lelijk opbreken.’, waarschuwt Algemeen Deken mr W.M.J. (Willem) Bekkers van de Orde. Hij spreekt opinieleiders er dan ook op aan zorgvuldigheid te betrachten in het publieke discours.

De Orde publiceerde vorige week haar jaarverslag van 2007, ‘Orde en burgerschap’. Hierin steekt de Orde ook de hand in eigen boezem. Ze beseft terdege ‘dat de advocatuur kwetsbaar is als het om vakbekwaamheid gaat. Daaronder valt de morele professionaliteit. Een misdraging van een enkele advocaat wordt al snel aan de hele beroepsgroep toegedicht’.

Pro actief toezicht

Ook om die reden zijn extra inspanningen nodig, meent de Orde: ‘Elke onder de maat presterende advocaat, om nog maar te zwijgen van een criminele advocaat, en elke zware tuchtrechtelijke maatregel is een klap voor de Balie’.

De Algemene Raad, het hoofdbestuur van de Orde, wil zich sterk maken voor een even modern als effectief toezicht op en handhaving van regels voor de advocatuur: ‘Het huidige toezicht is overwegend reactief. Het reageert grotendeels op klachten.’ De raad bepleit een pro actiever toezicht.

Aantasting rechtsbescherming

De Nederlandse Orde van Advocaten vreest een verdergaande aantasting van de rechtsbescherming in ons land. Bekkers: ‘De wijze waarop bij voorbeeld de overheid de verdedigingsrechten van verdachten dreigt aan te tasten heeft onze voortdurende aandacht’. Anderzijds kan men zich afvragen of de overheid haar heil niet teveel zoekt in strafrechtpleging, bij voorbeeld bij het criminaliseren van gedrag van minderjarigen.

De Orde is niet blind voor maatschappelijke noden. ‘Rechtsbescherming heeft echter grenzen die nauwlettend moeten worden bewaakt. De Algemene Raad heeft eerder kenbaar gemaakt dat delen van de antiterreurwetgeving de grenzen van een goede rechtsbescherming overschrijden’.

Achterstelling geheimhoudingsplicht

‘Ook de manier waarop onder anderen politici soms praten over de geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht van onder meer advocaten raakt aan de rechtsstaat zelf. Niet zelden wordt de overal in de westerse wereld erkende en beschermde geheimhoudingsplicht van advocaten zonder grondige belangenafweging achtergesteld bij de criminaliteitsbestrijding.’

Bron: Nederlandse Orde van Advocaten

{mosgoogle}

{mosmodule module=Laatste nieuws}

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Scroll naar boven