Vereniging Ambtenaar & Recht telt al 300 leden

Delen:

Op 16 maart 2010 heeft de eerste bijeenkomst plaatsgevonden van de nieuwe Vereniging Ambtenaar & Recht. In enkele maanden tijd hebben zich voor deze Vereniging meer dan 300 leden aangemeld. 114 leden waren aanwezig bij de startbijeenkomst. De voorzitter van de vereniging, mr. M.B. de Witte-van den Haak, constateerde dat er kennelijk behoefte bestaat aan een vereniging als deze, omdat sprake is van een grote mate van belangstelling voor het onderwerp ‘arbeidsverhoudingen bij de overheid’. Zij wees erop dat de publieke sector omvangrijk is en dat daarin 954.000 mensen werken. De Vereniging wil graag toegankelijk zijn voor eenieder die op enigerlei wijze geïnteresseerd in ambtenarenrecht en arbeidsverhoudingen bij de overheid. De vereniging is dus uitdrukkelijk niet alleen bedoeld voor juristen.

IMG_1226

De Witte wees verder op de samenhang tussen een visie op de overheid een visie op ambtenaarschap. Voorts memoreerde zij de discussie over de ambtelijke rechtspositie en het belang van de integriteit van de ambtenaar. Zij constateerde dat deze onderwerpen binnen de Vereniging de nodige aandacht behoeven, evenals talloze bijzonderheden van het ambtenarenrecht, zoals rechtsbescherming, collectieve arbeidsvoorwaardenvorming, medezeggenschap, werkgeversaansprakelijkheid, stakingsrecht en uitoefening grondrechten.

Meer informatie: www.verenigingambtenaarenrecht.nl

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Scroll naar boven