Versterking cassatierechtspraak

Delen:

Minister Hirsch Ballin van Justitie heeft een voorontwerp versterking cassatierechtspraak openbaar gemaakt. In dit conceptwetsvoorstel wordt onder meer voorgesteld om kwaliteitseisen in te voeren voor advocaten die bij de Hoge Raad procederen in bepaalde zaken. Belanghebbenden en belangstellenden kunnen gedurende een maand commentaar geven op het voorontwerp.

De Hoge Raad wordt geconfronteerd met een groei van het aantal zaken dat ter cassatie wordt voorgelegd. De kwaliteit van deze cassatieberoepen blijft daarmee soms achter. Het gaat daarbij ook om cassatieberoepen die zich niet lenen voor een beoordeling in cassatie of die niet voldoen aan de daaraan gestelde wettelijke eisen. Hierdoor komt de uitvoering van de kerntaken van de Hoge Raad onder druk te staan. Het wetsvoorstel heeft tot doel de Hoge Raad beter in staat te stellen zich te concentreren op zijn kerntaken als hoogste nationale rechter in civiele zaken, strafzaken en belastingzaken.

Om dit te bereiken worden twee maatregelen getroffen. Allereerst wordt voorgesteld om over te gaan tot het stellen van kwaliteitseisen aan advocaten die als procesvertegenwoordiger optreden bij de Hoge Raad. Hiermee wordt bevorderd dat aan de Hoge Raad enkel kwalitatief goed voorbereide zaken worden voorgelegd. Kansloze zaken worden er door de advocatuur zelf al uitgezeefd. Aan de Nederlandse orde van advocaten wordt in de Advocatenwet de opdracht gegeven om regels te stellen over onder meer de eisen van vakbekwaamheid aan advocaten die willen toetreden procederen bij de Hoge Raad. Deze eisen zullen gelden voor alle in Nederland ingeschreven advocaten, ongeacht de plaats waar zij kantoor houden. Met dit wetsvoorstel zal daarom ook het systeem komen te vervallen dat in civiele zaken uitsluitend advocaten in het arrondissement Den Haag mogen procederen bij de Hoge Raad.

De tweede maatregel is het introduceren van de mogelijkheid voor de Hoge Raad om een cassatieberoep sneller aan het begin van de procedure af te doen en te beperken tot het oordeel dat een zaak niet tot cassatie kan leiden en niet noodzaakt tot het beantwoorden van vragen in het belang van de rechtseenheid en de rechtsontwikkeling. Hiermee kunnen alle zaken waarin al bij het begin van de procedure kan worden vastgesteld dat het cassatieberoep geen kans van slagen heeft of van een te gering belang is om een nieuwe behandeling in cassatie te rechtvaardigen, door de Hoge Raad zo spoedig mogelijk na binnenkomst worden afgedaan. Het voorgestelde selectiemechanisme bij de Hoge Raad zal meebrengen dat partijen in zaken waarin de Hoge Raad een niet-ontvankelijkheid uitspreekt, veel sneller dan nu het geval is, tegen veel lagere kosten een einduitspraak in hun geschil hebben. Ook kan een partij zijn wederpartij in een verder cassatie-technisch kansloze zaak, niet langer op hoge kosten jagen doordat deze – tegen beter weten in – blijft procederen.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven