Voldoe aan de deskundigheidseisen van de RvR bij OSR juridische opleidingen

Wil je op toevoegbasis cliënten bijstaan in kwesties in het arbeidsrecht, huurrecht, personen- en familierecht, sociale zekerheids of het vreemdelingen- of vluchtelingenrecht? Of wil je voldoen aan de toelatingseisen tot het psychiatrisch patiëntenpiket? Dan moet je voldoen aan de deskundigheidseisen die de Raad voor Rechtsbijstand stelt. OSR juridische opleidingen biedt hiervoor ook in 2022 weer verschillende relevante basisopleidingen waarmee jij op toevoegbasis aan de slag kunt.

Onze basisopleidingen zijn gebaseerd op de eindtermen en leerdoelen van het groot keuzevak uit de Beroepsopleiding Advocatuur van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). Wij houden altijd aandacht voor aanscherping en doorontwikkeling van deze opleidingen. Hiervoor werken we samen met diverse sterke en enthousiaste docententeams, gespecialiseerd in de diverse rechtsgebieden .

Basisopleiding arbeidsrecht

Om werknemers of werkgevers bij te staan of te adviseren in arbeidsrechtelijke kwesties heb je een goede basis nodig van het arbeidsrecht. Tijdens de basisopleiding arbeidsrecht komen alle beginselen van het arbeidsrecht aan bod. De basisopleiding bestaat uit vier modules:

 1. Arbeidsverhouding en arbeidsovereenkomst
 2. Ziekte en re-integratie
 3. Ontbinding, opzegging en ontslag op staande voet
 4. Praktijkdag ontslagrecht (in en buiten rechte)

Meer informatie over de basisopleiding >

Basisopleiding huurrecht

Wil je huurders of verhuurders bijstaan of adviseren in huurrechtelijke kwesties? Dan heb je een goede basis nodig van het huurrecht. Alle elementaire juridische onderwerpen met betrekking tot woonruimte en bedrijfsruimte komen tijdens de basisopleiding huurrecht aan bod. De basisopleiding bestaat uit vier modules:

 1. Huurrecht algemeen
 2. Huurrecht woonruimte
 3. Huurrecht bedrijfsruimte
 4. Huurprijzenrecht woonruimte en Huurcommissie & praktijkmiddag woonruimterecht

Meer informatie over de basisopleiding >

Basisopleiding personen- en familierecht

Personen- en familierechtadvocaten die zich willen inschrijven voor toevoegingen moeten de basisopleiding personen- en familierecht voltooien. Tijdens deze opleiding komen alle basisbeginselen van het personen- en familierecht op een interactieve en praktische wijze aan bod. Gedurende vijf dagen komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 1. Echtscheidings(proces)recht (dag 1)
 2. Huwelijksvermogensrecht (dag 2 en 3)
 3. Alimentatierekenen (dag 3 en 4)
 4. Overige onderwerpen: pensioenverevening, internationaal privaatrecht in de familierechtpraktijk, gedragscode, verhouding tot de gemeente, financiën en toevoegkant (dag 5)

Meer informatie over de basisopleiding >

Basisopleiding sociaal zekerheidsrecht

Wanneer je cliënten bij wilt staan in sociale zekerheidskwesties, dan heb je een praktijkgerichte basis nodig. Na het volgen van de basisopleiding sociaal zekerheidsrecht heb je een gedegen kennis om zelfstandig te kunnen adviseren en procederen in de meest voorkomende sociale zekerheidsrecht-kwesties. De basisopleiding bestaat uit vier modules:

 1. Sociaal zekerheidsrechtstelsel en inkomen (WW, dagloon en algemeen inkomensbesluit)
 2. Arbeidsongeschiktheid (ZW, WIA, Wajong, WAO en WAZ)
 3. Sociale voorzieningen (Participatiewet)
 4. Sociale voorzieningen (Wmo en Jeugdwet)

Meer informatie over de basisopleiding >

Basisopleiding voor de vreemdelingenpraktijk (module A, B en C)

Als je je wilt inschrijven voor de specialisatie vreemdelingenrecht, moet je module A en B volgen. Wil je je inschrijven voor de specialisatie asiel- en vluchtelingenrecht, dan moet je naast de modules A en B, ook vluchtelingenrecht module C volgen.

 1. Leergang vreemdelingenrecht Regulier I Module A
 2. Leergang vreemdelingenrecht Regulier II Module B
 3. Leergang vluchtelingenrecht Module C

Na het volgen van module A beschik je over de basiskennis van het materiële en formele vreemdelingenrecht. Tijdens module B verdiep je deze kennis en gaan we in op processtrategieën, actualiteiten en de procedure na de beslissing van verblijfsbeëindiging. Wanneer je deze kennis nog verder wilt verdiepen op het gebied van vluchtelingen-/asielrecht, dan is module C, interessant. Om module C te kunnen volgen, moet je de modules A en B hebben afgerond.

Piketcursus psychiatrisch patiëntenrecht

Advocaten, die bereid zijn rechtsbijstand in het kader van de WVGGZ en WZD te verlenen en willen starten bij het psychiatrische patiëntenpiket moeten op de hoogte zijn van thema’s en ontwikkelingen in het psychiatrische patiëntenrecht. Deze vierdaagse specialisatiecursus bereid je voor op de complexe en soms weerbarstige praktijk. Gedurende vier dagen komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 1. Introductie Wet verplichte GGZ en de zorgmachtigingen crisismaatregel
 2. WVGGZ , de Wet zorg en dwang en uitvoering
 3. Psychiatrische ziektebeelden
 4. Omgang met psychiatrisch patiënten en communicatieve vaardigheden

Meer informatie over de piketcursus >

Gecertificeerd opleider

OSR juridische opleidingen is een gecertificeerd opleidingsdienstverlener (NRTO). Hierdoor is het mogelijk om vanaf april 2022 gebruik te maken van het STAP budget voor deze opleidingen.

De verschillende certificeringen tonen onze expertise en kwaliteit aan. Voor een afgeronde gecertificeerde cursus verstrekken we opleidingspunten: PO-, PE-, MfN-, PWO-, NIVRE of NEVOA-punten.

Dit bericht valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid.

Meer weten over deze organisatie(s)?

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Scroll naar boven