Volg een basisopleiding bij OSR voor inschrijving specialisaties

Om je in te kunnen schrijven bij de Raad voor Rechtsbijstand op een specialisatie, moet je voldoen aan bepaalde deskundigheidseisen. De basisopleidingen van OSR juridische opleidingen voldoen aan die deskundigheidseisen en zijn gebaseerd op de eindtermen en leerdoelen van het groot keuzevak uit de Beroepsopleiding Advocatuur van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). Als jij op toevoegbasis cliënten bij wilt staan in het arbeidsrecht, huurrecht, personen- en familierecht, sociale zekerheidsrecht of het vreemdelingen- of vluchtelingenrecht of wanneer je toegelaten wilt worden tot het psychiatrisch patiëntenpiket, dan moet je voldoen aan de deskundigheidseisen van de Raad voor Rechtsbijstand (RvR).

Delen:

Voor ieder bovengenoemd rechtsgebied organiseren wij in het najaar 2022 nog een basisopleiding. We werken daarvoor samen met gespecialiseerde, diverse en enthousiaste docenten die precies weten wat er binnen hun rechtsgebied speelt. Daarnaast zijn wij continu bezig met het doorontwikkelen en aanscherpen van de opleidingen. Zo weet jij zeker dat je de meest actuele kennis opdoet.

Basisopleiding arbeidsrecht
Je hebt goede basiskennis van het arbeidsrecht nodig om werknemers of werkgevers bij te staan in arbeidsrechtelijke kwesties. Kennis in het arbeidsrecht veroudert snel omdat de wetgeving regelmatig wijzigt of vernieuwd wordt. Deze en meer kennis vind je in de basisopleiding arbeidsrecht. De basisopleiding bestaat uit vier modules:

 1. Arbeidsverhouding en arbeidsovereenkomst
 2. Ziekte en re-integratie
 3. Ontbinding, opzegging en ontslag op staande voet
 4. Praktijkdag ontslagrecht (in en buiten rechte)

De basisopleiding gaat op 2 november 2022 weer van start!

Meer informatie over de basisopleiding >

Basisopleiding huurrecht
Je hebt goede basiskennis van het huurrecht nodig om huurders of verhuurders bij te staan. Ook in het huurrecht wijzigt wet- en regelgeving regelmatig. Hierbij kun je denken aan contracteren in het huurrecht bij zowel bij bedrijfs- als woonruimte en het huurrecht in het kader van franchise bij bedrijfsruimten. Alle elementaire juridische onderwerpen met betrekking tot woonruimte en bedrijfsruimte komen tijdens de basisopleiding huurrecht aan bod. De basisopleiding bestaat uit vier modules:

 1. Huurrecht algemeen
 2. Huurrecht woonruimte
 3. Huurrecht bedrijfsruimte
 4. Huurprijzenrecht woonruimte en Huurcommissie & praktijkmiddag woonruimterecht

De basisopleiding gaat op 2 november weer van start!

Meer informatie over de basisopleiding >

Basisopleiding personen- en familierecht
Wil jij als personen- en familierechtadvocaat op toevoegingsbasis cliënten bijstaan in personen- en familierecht kwesties? Dan moet je de basisopleiding personen- en familierecht voltooien. Tijdens deze opleiding komen alle basisbeginselen van het personen- en familierecht op een interactieve en praktische wijze aan bod, zodat je hiermee direct mee aan de slag kunt in de praktijk. Gedurende vijf dagen komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 1. Echtscheidings(proces)recht (dag 1)
 2. Huwelijksvermogensrecht (dag 2 en 3)
 3. Alimentatierekenen (dag 3 en 4)
 4. Overige onderwerpen: pensioenverevening, internationaal privaatrecht in de familierechtpraktijk, gedragscode, verhouding tot de gemeente, financiën en toevoegkant (dag 5)

De basisopleiding gaat op 1 november weer van start!

Meer informatie over de basisopleiding >

Basisopleiding sociaal zekerheidsrecht
Wil je cliënten bijstaan in sociale zekerheidskwesties? Dan heb je praktijkgerichte basiskennis nodig. Deze vind je in de basisopleiding sociaal zekerheidsrecht. Ons socialezekerheidsstelsel is uniek, maar ook ingewikkeld. Het grote aantal (wettelijke) regelingen, die bij diverse uitvoerende instanties liggen, maken het complex. Na het volgen van vier lesdagen heb je een gedegen basiskennis om te kunnen adviseren en procederen in de meest voorkomende sociale zekerheidsrecht-kwesties. De basisopleiding bestaat uit vier modules:

 1. Sociaal zekerheidsrechtstelsel en inkomen (WW, dagloon en algemeen inkomensbesluit)
 2. Arbeidsongeschiktheid (ZW, WIA, Wajong, WAO en WAZ)
 3. Sociale voorzieningen (Participatiewet)
 4. Sociale voorzieningen (Wmo en Jeugdwet)

De basisopleiding gaat op 8 september weer van start!

Meer informatie over de basisopleiding >

Basisopleiding voor de vreemdelingenpraktijk (leergangen vreemdelingen- en vluchtelingenrecht module A, B en C)
De basisopleiding voor de vreemdelingenpraktijk bestaat uit drie leergangen: leergang vreemdelingenrecht module A, leergang vreemdelingenrecht module B en de leergang vluchtelingenrecht module C.

Voor de specialisatie vreemdelingenrecht, moet je module A en B volgen. Voor de specialisatie asiel- en vluchtelingenrecht, dan moet je naast de modules A en B, ook vluchtelingenrecht module C volgen.

In module A komt de basiskennis van het materiële en formele vreemdelingenrecht aan de orde. Bij module B verdiep je deze kennis en gaan we in op processtrategieën, actualiteiten en de procedure na de beslissing van verblijfsbeëindiging. Deze kennis kun je verdiepen op het gebied van vluchtelingen-/asielrecht met module C. Om module C te kunnen volgen, moet je de modules A en B hebben afgerond.

 1. Leergang vreemdelingenrecht Regulier I Module A
 2. Leergang vreemdelingenrecht Regulier II Module B
 3. Leergang vluchtelingenrecht Module C

Piketcursus psychiatrisch patiëntenrecht
Advocaten, die bereid zijn rechtsbijstand in het kader van de WVGGZ en WZD te verlenen en willen starten bij het psychiatrische patiëntenpiket moeten op de hoogte zijn van thema’s en ontwikkelingen in het psychiatrische patiëntenrecht. Deze vierdaagse specialisatiecursus bereid je voor op de complexe en soms weerbarstige praktijk. Gedurende vier dagen komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 1. Introductie Wet verplichte GGZ en de zorgmachtigingen crisismaatregel
 2. WVGGZ , de Wet zorg en dwang en uitvoering
 3. Psychiatrische ziektebeelden
 4. Omgang met psychiatrisch patiënten en communicatieve vaardigheden

Meer informatie over de piketcursus >

Dit bericht valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven